HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La sublista A "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă", după poziţia 156 se introduce o nouă poziţie, poziţia 157, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "157.│Omalizumabum** │R03DX05" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘2. Sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) Poziţiile 97 şi 224 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "97.│Levonorgestrelum***# (concentraţia 20 mcg/24h) │G02BA03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │.... │.................................................... │........... │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 224.│Combinaţii (Beclometazonum + Formoterolum) │R03AK08" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) După poziţia 226 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 227-230, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "227.│Combinaţii (Indacaterolum + Glicopironium) │R03AL04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 228.│Combinaţii (Perindoprilum + Indapamidum + Amlodipinum) │C09BX01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 229.│Dabigatranum** │B01AE07 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 230.│Apixabanum** │B01AF02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘3. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", după poziţia 13 se introduc două noi poziţii, poziţiile 14 şi 15, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "14.│Combinaţii (Ombitasvirum + Paritaprevirum + │ │ │ │Ritonavirum)**** (beta) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15.│Dasabuvirum**** (beta)" │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) La punctul G7 "Ciroza hepatică", după poziţia 17 se introduc două noi poziţii, poziţiile 18 şi 19, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "18.│Combinaţii (Ombitasvirum + Paritaprevirum + │ │ │ │Ritonavirum)**** (beta) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19.│Dasabuvirum**** (beta)" │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ c) Punctul G15 "Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, autism)" se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │"G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, │ │tulburări afective majore, tulburări psihotice acute şi boli psihice copii, │ │autism, tulburări cu deficit de atenţie/ hiperreactivitate) │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ 1 │Acidum valproicum + săruri │N03AG01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │Lamotriginum** │N03AX09 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │Trihexyphenidylum │N04AA01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │Haloperidolum │N05AD01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │Sertindol** │N05AE03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │Ziprasidonum** │N05AE04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │Flupentixolum** │N05AF01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │Zuclopenthixolum** │N05AF05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │Clozapinum** │N05AH02 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 10 │Olanzapinum** │N05AH03 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 11 │Quetiapinum** │N05AH04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 12 │Sulpiridum │N05AL01 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 13 │Amisulpridum** │N05AL05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 14 │Risperidonum** │N05AX08 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 15 │Aripiprazolum** │N05AX12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 16 │Citalopramum** │N06AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 17 │Escitalopramum** │N06AB10 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 18 │Trazodonum** │N06AX05 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 19 │Tianeptinum** │N06AX14 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 20 │Venlafaxinum** │N06AX16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 21 │Milnacipranum** │N06AX17 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 22 │Duloxetinum** │N06AX21 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 23 │Paliperidonum** │N05AX13 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 24 │Atomoxetinum*** │N06BA09 │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Tratamentul se iniţiază de către medicul în specialitatea psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă." d) La punctul G18 "Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică şi artrita juvenilă", după poziţia 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "10.│Methotrexatum │L04AX03" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ e) La punctul G25 "Boală cronică de rinichi - faza predializă", poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "1.│Paricalcitolum** │H05BX02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ f) La punctul G31 "Imunosupresoare selective", subpunctul G31e "Artrita juvenilă", după poziţia 2 se introduc două noi poziţii, poziţiile 3 şi 4, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "3.│Adalimumabum**** │L04AB04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4│Tocilizumabum**** │L04AC07" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ g) La nota de final se adaugă un nou paragraf, cu următorul cuprins:"Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate."4. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează: a) La punctul P1 "Programul naţional de boli transmisibile", subpunctul B "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 19 se introduce o nouă poziţie, poziţia 20, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "20.│Bedaquilinum │J04AK05" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) La punctul P3 "Programul naţional de oncologie", poziţia 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "27.│Dactinomicinum 4) │L01DA01" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ c) La punctul P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 87 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 88-92, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "88.│Brentuximab Vedotin**** │L01XC12 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 89.│Pazopanibum**** Ω │L01XE11 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 90.│Crizotinibum**** Ω │L01XE16 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 91.│Dabrafenibum**** Ω │L01XE23 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 92.│Abirateronum**** Ω │L02BX03" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ d) La punctul P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subpunctul P6.3 "Hipertensiunea pulmonară", după poziţia 3 se introduc două noi poziţii, poziţiile 4 şi 5, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "4.│Macitentanum** │C02KX04 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5.│Riociguat** │C02KX05" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ e) La punctul P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "3.│Paricalcitolum** │H05BX02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ f) La nota de final se adaugă un nou paragraf, cu următorul cuprins:"Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (Ω) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate."5. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se modifică după cum urmează: a) Poziţia 70 va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "70.│Pimecrolimus │D11AH02" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ b) Poziţiile 114 şi 129 se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 octombrie 2015.Nr. 877.-----