ORDIN nr. 1.135 din 19 octombrie 2015privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015    Având în vedere prevederile art. 1 și art. 6 alin. (3) din Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,în conformitate cu prevederile art. 7 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale art. 6 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010, și ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4 și alin (3) lit. k) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), j) și x) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se desemnează Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele de aviație civilă raportate, care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(2) Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile administrează baza națională de date privind evenimentele de aviație civilă raportate.  +  Articolul 2(1) În calitatea sa de organism tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național, Autoritatea Aeronautică Civilă Română efectuează, în mod independent, evaluarea și analiza informațiilor detaliate privind evenimentele de aviație civilă raportate și aflate în baza de date națională, administrată de Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română are acces deplin la baza de date menționată la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3(1) Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile propune și ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) și (7), art. 6 alin. (2), (3), (6), (7) și (10), art. 7 alin. (2) și (3), art. 8, 9, art. 10 alin. (2), art. 11, 12, art. 13 alin. (4), (9), (11) și (12), art. 15 și art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română propune și ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 13 alin. (7) și (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile propun și iau măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 13 alin. (6) și (8) și art. 14 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(4) Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile se desemnează ca punct de contact pentru transferul informațiilor legate de siguranță stocate în baza de date națională menționată la art. 6 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.  +  Articolul 4Până la data de 15 noiembrie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile vor elabora și, după caz, vor modifica procedurile și instrucțiunile de aviație civilă pentru asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului ordin, precum și ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014, pe care le vor publica pe pagina de internet www.caa.ro  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Iulian-Ghiocel Matache
    București, 19 octombrie 2015.Nr. 1.135.-----