ORDIN nr. 1.287 din 15 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 10.462/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.2. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare", litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 3, după subpunctul 3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.8, cu următorul cuprins:"3.8. editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, postere, multiplicarea şi legătoria documentelor, diseminare materiale;".3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera F, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperţi îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuş pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD şi DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporţi documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitori, cutii carton pentru arhivare;".4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera F, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genţi izoterme;".5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera F, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"11. pregătire profesională".6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", litera C "Activităţi", punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP", după subpunctul 2.14 se introduce o notă, cu următorul cuprins:"NOTĂ: a) Vaccinurile existente în Rezerva antiepidemică, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi utilizate în cadrul Programului naţional de vaccinare pentru vaccinarea grupelor populaţionale la risc, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management. b) Vaccinurile sau alte materiale sanitare achiziţionate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti din fondurile Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi transferate cu titlu gratuit pentru utilizare unităţilor sanitare şi/sau altor furnizori de servicii de asistenţă medicală primară aflate în contract cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management."7. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2, litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, bloc-notesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;".8. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera F, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleţi cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleţi colectoare deşeuri înţepătoare-tăietoare, lăzi/genţi izoterme;".9. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera E, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:"16. pregătire profesională."10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.3 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA", litera G "Unităţi de specialitate care implementează", după punctul 2.52 se introduce un nou punct, punctul 2.53, cu următorul cuprins:"2.53. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti*1). Notă

  ──────────

  *1) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti va implementa Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA începând cu data de 1 ianuarie 2016."

  ──────────
  11. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", litera F "Natura cheltuielilor eligibile", subpunctele 7.3, 7.4 şi 7.5 ale punctului 7 "prestări servicii pentru:" şi punctul 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7.3. întreţinere, autorizare, mentenanţă, metrologizare, etalonare şi asigurarea echipamentelor de laborator de bacteriologie şi radiologie;7.4. întreţinerea, exploatarea şi asigurarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;7.5. întreţinerea, exploatarea şi asigurarea mijloacelor de transport special destinate efectuării activităţilor în cadrul programului: transport contacţi, suspecţi, bolnavi cu tuberculoză, materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul pacienţilor, medici în cadrul activităţilor programului, asigurări auto, rovinietă, revizii tehnice, reparaţii;..................................................................12. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurnă pentru personalul propriu, taxe drum;12.1. decontarea transportului probelor biologice colectate din teritoriu către laboratoarele de bacteriologie TB regionale şi naţionale de referinţă."12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.4 litera G "Unităţi de specialitate care implementează programul", după punctul 165 se introduce un nou punct, punctul 166, cu următorul cuprins:"166. Spitalul Municipal Carei."13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei", litera E "Natura cheltuielilor", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;".14. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera E, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:"13. pregătire profesională."15. În anexa nr. 3, la capitolul II "Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă", litera C "Domenii specifice", titlul 1 "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă", subtitlul 1.1 "Activităţi", punctul 1.1.3 "Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici", după subpunctul 1.1.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.3.3, cu următorul cuprins:"1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide."16. În anexa nr. 3, la capitolul II, litera D "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, postit-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri memorie;".17. În anexa nr. 2, la capitolul II litera D, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:"16. pregătire profesională."18. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul IV.3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul IV.3.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană", litera C "Activităţi specifice", punctul 2 "Activităţi specifice coordonării activităţii de transplant", subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2. deplasarea internă şi/sau externă pentru organizarea acţiunilor de coordonare, a echipelor operatorii, precum şi a organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;".19. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV. 3 subtitlul IV.3.1, litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctele 4, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. cheltuieli de deplasare internă şi/sau externă, cazare şi diurnă pentru acţiuni de coordonare, precum şi pentru participarea la instruiri periodice interne sau externe ale coordonatorilor de transplant, doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant;5. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale echipelor operatorii;6. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;".20. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV. 3 subtitlul IV.3.3 "Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer", litera A "Obiectiv: Creşterea numărului de proceduri de fertilizare in vitro cu 10% faţă de anul precedent şi a naşterilor prin acest procedeu" se modifică şi va avea următorul cuprins:"A. Unitatea de asistenţă tehnică şi management:Agenţia Naţională de Transplant".21. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3, litera I "Unităţi care implementează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"I. Unităţi care implementează subprogramul:1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte;2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L. Iaşi."22. În anexa nr. 6, la capitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", titlul V.1 "Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", domeniul 2 "Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale", punctul "2.1 "Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor", subpunctul 2.1.4 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1.4. Indicatori de evaluare:2.1.4.1. indicatori fizici: număr intervenţii de monitorizare a sănătăţii copiilor/an: 420/an2.1.4.2. indicatori de eficienţă: 155 lei2.1.4.3. indicatori de rezultat: 4 rapoarte anuale privind sănătatea copiilor;".23. În anexa nr. 7, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul VI.2 "Subprogramul de sănătate a copilului", intervenţia 1 "Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", punctul 1.2 "Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", subpunctul 1.2.4 "Natura cheltuielilor eligibile: alimente cu destinaţie medicală specială conform tabelului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.2.4. Natura cheltuielilor eligibile: alimente cu destinaţie medicală specială conform tabelului:*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Diagnostic/Denumire produs │ Conţinut │ Cantitate │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Sindrom Lemli Opitz │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produs dietetic medical ce conţine colesterol şi │ │ ││carbohidraţi │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Colesterol = 2,1 g │În funcţie de raportul ││ │ ├────────────────────────────────────┤│ │ │7 DHC + 8 DHC ││ │ ├────────────────────────────────────┤│ │ │Colesterol ││ │ ├────────────────────────────────────┤│ │ │şi vârstă, greutate, necesarul de ││ │ │produs este de 50-150 mg/kg/zi ││ │ ├────────────────────────────────────┤│ │ │(1 kg/lună pudră colesterol) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 97 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Energie = 407 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Boala urinilor cu miros de arţar (MSUD) │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formulă hipoproteică fără: isoleucină, leucină, │ │ ││valină pentru copii 1-14 ani │Proteine = 30-32 g │Necesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 38-40 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 14-15 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 400-450 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Substituent proteic fără valină, leucină, isoleucină │ │ ││pentru copii 1-14 ani │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 60-62 g │Necesar mediu/lună = 2 cutii (1 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 10-12 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 290-300 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună = 1,5 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 71-71,5 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 27 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 520-530 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse alimentare hipoproteice speciale: │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Făină hipoproteică = 1 kg/lună│Necesarul de produse medicale ││ │ │specifice bolii este în funcţie de ││ │ │forma de boală, de toleranţă la ││ │ │leucină, isoleucină, valină şi de ││ │ │comorbidităţi. │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Spaghete hipoproteice = │ ││ │1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Înlocuitor ou = 1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Acidemia metil-malonică │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formula fără isoleucină, metionină, treonină, valină │ │ ││pentru copii cu vârstă 1-14 ani │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 31,1-32 g │Necesar mediu/lună: 1,5 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 39,5-40 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 14-15 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 410-420 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Substituent proteic fără isoleucină, metionină, │ │ ││treonină, valină pentru copii 1-14 ani │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 63-63,5 g │Necesar mediu/lună: 1 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 9-10 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 290-300 cal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună: 1,5 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 71-71,5 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 27 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 520-530 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse alimentare hipoproteice: │Făină hipoproteică = 1 kg/lună│ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Spaghete hipoproteice = │ ││ │1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Înlocuitor ou = 1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Tirozinemia congenitală tip I │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formula fără fenilalanină şi tirozină │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 30-32 g │Necesar mediu/lună: 2 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 39-40 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 14,5-15,5 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport energetic = 400-450 kcal│ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Substituent proteic fără tirozină, fenilalanină │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 67-69 g │Necesar mediu/lună: 1 kg │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 2,9-3,2 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 280-300 cal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună: 2 kg ││ │ │Necesarul de produse dietetice ││ │ │specifice este în funcţie de ││ │ │gravitatea bolii, toleranţa ││ │ │copilului la tirozină şi ││ │ │fenilalanină, de complicaţiile bolii││ │ │şi de comorbidităţi. │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 71-71,5 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 27 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 520-530 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse alimentare hipoproteice: │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Făină hipoproteică = 1 kg/lună│ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Spaghete hipoproteice = │ ││ │1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Înlocuitor ou = 1 kg/lună │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Galactozemie congenitală │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse dietetice specifice: │formulă lapte cu conţinut │Necesar mediu lunar pentru copilul ││ │foarte scăzut de lactoză < 0,1│0-1 an = 2,5 kg/lună ││ │g/100 g pulbere │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Deficit familial de lipoproteinlipază │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse dietetice specifice cu conţinut lipidic │conţinut lipidic scăzut <11 │Necesar mediu/lună: 2,5 kg ││scăzut: │g/100 g pulbere care conţine │ ││ │trigliceride cu lanţ mediu în │ ││ │proporţie de 80% │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Hiperamoniemii: │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Deficit de arginin succinil-liază │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formulă hipoproteică cu conţinut de amino-acizi │ │ ││esenţiali, îmbogăţită în cistină şi tirozină, pentru │ │ ││copii 1-14 ani │Proteine = 15-20 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 40-50 g │ = 4 cutii (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 15-20 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 400-450 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Substituent proteic cu conţinut de amino-acizi │ │ ││esenţiali pentru copii 1-14 ani │Proteine = 60-65 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 2-5 g │= 2 cutii (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 250-300 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Cereale (terci de ovăz) hipoproteic │Proteine = 1,8 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 75-70 g │= 15 cutii/lună (4,5 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 14-15 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 400-450 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Băutură hipoproteică │Proteine = 4-5 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│(zer din lapte) │Carbohidraţi = 50-60 g │= 5 cutii/lună (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 25-30 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 500-550 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 70-100 g │= 2 cutii/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 22,3 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 450-500 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 90-100 g │= 3 cutii/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 350-400 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse alimentare hipoproteice speciale │Făină hipoproteică │4 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Spaghete hipoproteice │2 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Orez hipoproteic │2 cutii/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Înlocuitor de ou │1 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Fulgi de cereale │4 cutii/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Deficit congenital de arginin succinil-sintetază │ │ ││(Citrulinemie tip I) │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formulă hipoproteică cu conţinut de aminoacizi │ │ ││esenţiali, pentru sugari │Proteine = 7-16 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 55-60 g │= 4 cutii (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 25-30 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 450-500 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Substituent proteic cu conţinut de aminoacizi │ │ ││esenţiali pentru sugari │Proteine = 50-60 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 6,5-10 g │= 2 cutii/lună (2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 250-300 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 70-100 g │= 2 cutii/lună (0,8 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 22,3 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 450-500 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 90-100 g │= 3 cutii/lună (1,2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 0 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 350-400 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Hiperglicinemie noncetotică │CONŢINUT (la 100 g pulbere) │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Formulă cu conţinut de aminoacizi esenţiali şi │ │ ││neesenţiali fără glicină pentru sugari sau copii până│ │ ││la trei ani │Proteine = 12-16 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 40-50 g │= 4 cutii/lună (1,6 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 20-25 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 450-500 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic │Proteine = 0 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 70-100 g │= 2 cutii/lună (0,8 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 22,3 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 450-500 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Cereale (terci de ovăz) hipoproteic │Proteine = 1,8 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Carbohidraţi = 75-70 g │= 10 cutii/lună (3 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 14-15 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 400-450 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Băutură hipoproteică │Proteine = 25-30 g │Necesar mediu/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│(zer din lapte) │Carbohidraţi = 500-550 g │= 3 cutii/lună (1,2 kg) │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Lipide = 25-30 g │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Aport caloric = 500-550 kcal │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Produse alimentare hipoproteice speciale │Făină hipoproteică │3 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Spaghete hipoproteice │1 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Orez hipoproteic │2 cutii/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Înlocuitor de ou │1 kg/lună │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │Fulgi de cereale │2 cutii/lună" │└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘24. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2, intervenţia 5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", punctul 5.5 "Unităţi de specialitate care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.6. Unităţi de specialitate care implementează:5.6.1. Astmul bronşic la copil:5.6.1.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;5.6.1.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;5.6.1.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;5.6.1.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;5.6.1.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;5.6.1.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;5.6.1.7. Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;5.6.1.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;5.6.1.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;5.6.1.10. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria», Iaşi;5.6.1.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;5.6.1.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;5.6.1.13. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;5.6.1.14. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti.5.6.2. Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil:5.6.2.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;5.6.2.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;5.6.2.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;5.6.2.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;5.6.2.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;5.6.2.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;5.6.2.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;5.6.2.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;5.6.2.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria»" Iaşi;5.6.2.10. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;5.6.2.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;5.6.2.12. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu, Bucureşti»;5.6.2.13. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sf. Gheorghe, Covasna;5.6.2.14. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;5.6.2.15. Spitalul Clinic de Copii Braşov.5.6.3. Mucoviscidoză la copil:5.6.3.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;5.6.3.2. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;5.6.3.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;5.6.3.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;5.6.3.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;5.6.3.6. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;5.6.3.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;5.6.3.8. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;5.6.3.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;5.6.3.10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;5.6.3.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;5.6.3.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;5.6.3.13. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti;5.6.3.14. Spitalul de Pediatrie Piteşti, Argeş.5.6.4. Imunodeficienţele primare umorale la copil:5.6.4.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;5.6.4.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;5.6.4.3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;5.6.4.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;5.6.4.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş.5.6.5. Hepatita cronică la copil:5.6.5.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;5.6.5.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;5.6.5.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;5.6.5.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;5.6.5.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;5.6.5.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;5.6.5.7. Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;5.6.5.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;5.6.5.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;5.6.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;5.6.5.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;5.6.5.12. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti."25. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2, intervenţia 6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale" se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale6.1. Activităţi:6.1.1. evaluare clinică, paraclinică (video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată);6.1.2. monitorizarea bolnavilor incluşi în intervenţie.6.2. Beneficiarii intervenţiei:6.2.1. copii cu epilepsie asociată cu tulburare globală de dezvoltare sau regres psihomotor; epilepsie rezistentă la tratament, în absenţa unor alte cauze medicale, precum traumatismele, infecţiile, bolile cerebrovasculare;6.2.2. copii cu întârziere neuropsihomotorie asociată cu aspecte dismorfice şi/sau malformaţii, după excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare).6.3. Indicatori de evaluare:6.3.1. indicatori fizici:6.3.1.1. număr de copii investigaţi cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 500/an;6.3.2. indicatorii de eficienţă:6.3.2.1. cost mediu estimat/copil investigat cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 200 lei.6.4. Natura cheltuielilor eligibile:6.4.1. consumabile pentru aparatele de EEG mai sus menţionate.6.5. Criterii de includere:6.5.1. unităţi care pot efectua toate cele 3 tipuri de EEG (video EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată).6.6. Unităţi de specialitate care implementează:6.6.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti;6.6.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;6.6.3. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;6.6.4. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca, Cluj;6.6.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu."26. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.3 "Subprogramul de sănătate a femeii", intervenţia 3 "Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre şi postnatal" se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre şi postnatal3.1. Activităţi: efectuarea investigaţiilor specifice în vederea identificării riscului şi a unui diagnostic de specialitate prin:3.1.1. evaluările biochimice din cadrul testelor prenatale: dublu, triplu, cvadruplu;3.1.2. examen citogenetic din sânge periferic - postnatal;3.1.3. examen citogenetic prenatal (fetal): din lichid amniotic, biopsii vilozităţi coriale, sânge cordon ombilical, produs concepţie;3.1.4. test Barr (cromatina sexuală);3.1.5. test FISH pre- şi postnatal;3.1.6. teste de genetică moleculară (extracţie ADN, ArrayCGH, secvenţiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR) pre- şi postnatal.3.2. Beneficiarii intervenţiei:3.2.1. gravide cu sarcini având risc moderat sau înalt, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, cu modificările ulterioare, care se află în una dintre situaţiile următoare:3.2.1.1. primipare în vârstă de peste 35 de ani, după consult cu un genetician;3.2.1.2. antecedente de deces fetal ante/neonatal sau de făt malformat, după consult cu un genetician;3.2.1.3. boală genetică - după consult cu un genetician;3.2.1.4. anomalii de dezvoltare a fătului;3.2.1.5. anomalii ale cantităţii de lichid amniotic (oligo/hidramnios);3.2.1.6. retard de creştere intrauterină a fătului (sub 10 percentile);3.2.2. persoanele din familiile cuplurilor care decid să aibă un copil, cunoscute cu un diagnostic clinic de boală genetică;3.2.3. pacienţi (copii sau adulţi) cu o boală genetică neconfirmată prin teste genetice;3.2.4. copii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică.3.3. Criterii de eligibilitate:3.3.1. pentru testele biochimice din cadrul testelor prenatale: dublu, triplu, cvadruplu:3.3.1.1. gravide în 11-13 săptămâni + 6 zile, pentru dublu test (test combinat);3.3.1.2. gravide în 15-20 săptămâni, pentru triplu/cvadruplu test;3.3.2. pentru testele citogenetice şi de genetică moleculară, efectuate doar la recomandarea medicului cu specialitatea genetică medicală:3.3.2.1. gravide identificate cu risc crescut pentru anomalii structurale fetale depistate ecografic sau în baza screeningului combinat ecografic şi serologic (dublu, triplu, cvadruplu test);3.3.2.2. gravide care intenţionează să aibă un copil, identificate cu risc pentru afecţiuni genetice prin anamneză şi examen clinic;3.3.2.3. persoanele din familiile cuplurilor care decid să aibă un copil, cunoscute cu un diagnostic clinic de boală genetică, neconfirmate prin teste genetice;3.3.2.4. pacienţi (copii sau adulţi) cu istoric familial de boală genetică sau cu semne clinice sugestive pentru boală genetică, la recomandarea medicului cu specialitatea genetică medicală;3.3.3. teste genetice (test array CGH, cu validare prin FISH sau PCR, secvenţiere) la recomandarea medicului de specialitatea neurologie pediatrică sau psihiatrie infantilă:3.3.3.1. copii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică prin asocierea de aspecte dismorfice, malformaţii şi prin excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare).3.4. Indicatori de evaluare:3.4.1. indicatori fizici:3.4.1.1. număr de gravide beneficiare de dublu, triplu, cvadruplu test: 500 de gravide;3.4.1.2. număr de bolnavi evaluaţi prin test Barr (cromatina sexuală): 500;3.4.1.3. număr de bolnavi evaluaţi prin examen citogenetic din sângele periferic - postanatal: 500;3.4.1.4. număr de bolnavi evaluaţi prin test FISH: 250;3.4.1.5. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic prenatal (fetal): 500;3.4.1.6. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 1.000;3.4.1.7. număr de beneficiari la care s-a efectuat diagnostic molecular (Array-CGH, secvenţiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.200;3.4.1.8. număr de beneficiari la care s-a efectuat screening pentru boli congenitale de metabolism (minimum 20 de boli): 250;3.4.2. indicatori de eficienţă:3.4.2.1. cost mediu estimat/gravidă beneficiară de dublu, triplu, cvadruplu test: 150 lei;3.4.2.2. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test Barr (cromatina sexuală): 30 lei;3.4.2.3. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin examen citogenetic din sângele periferic - postanatal: 500 lei;3.4.2.4. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test FISH: 800 lei;3.4.2.5. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic prenatal (fetal): 800 lei;3.4.2.6. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 100 lei;3.4.2.7. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular (Array-CGH, secvenţiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.000 lei;3.4.2.8. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat screening pentru boli congenitale de metabolism (minimum 20 de boli): 300 lei;3.4.3. indicatori de rezultat:3.4.3.1. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal: 1%3.4.3.2. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal: 5%.3.5. Natura cheltuielilor eligibile:3.5.1. reactivi specifici;3.5.2. transportul probelor biologice către unităţi specializate;3.5.3. materiale de laborator.3.6. Unităţi de specialitate care implementează:3.6.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu»;3.6.2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;3.6.3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;3.6.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;3.6.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;3.6.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;3.6.7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;3.6.8. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov - Secţia de obstetrică-ginecologie nr. 2;3.6.9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;3.6.10. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;3.6.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;3.6.12. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iaşi;3.6.13. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;3.6.14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» Bucureşti."27. În anexa nr. 8, "Organigrama Unităţii de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Dorel Săndesc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 15 octombrie 2015.Nr. 1.287.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele tehnice)Bugetul alocat programelor naţionale desănătate publică aprobate pentru anul 2015*Font 9*                                                                               - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐│ Programele naţionale de sănătate publică │ Buget │ Venituri │ ││ │ de stat │ proprii │ Total │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, din care: │ 381.219│ 96.886│ 478.105│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de imunizare │ 115.574│ 15.167│ 130.741│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor │ │ │ ││transmisibile prioritare │ 1.872│ 2.323│ 4.195│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││infecţiei HIV │ 258.089│ 64.520│ 322.609│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││tuberculozei │ 5.684│ 13.961│ 19.645│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării │ │ │ ││antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei │ │ 915│ 915│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│II. Programul naţional de monitorizare a factorilor │ │ │ ││determinanţi din mediul de viaţă şi muncă │ │ 1.890│ 1.890│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│III. Programul naţional de securitate transfuzională │ 102.622│ 12.068│ 114.690│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:│ 80.503│ 80.866│ 161.369│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului│ │ │ ││de col uterin │ │ 18.191│ 18.191│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în │ │ │ ││patologia psihiatrică │ │ 1.758│ 1.758│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi │ │ │ ││celule de origine umană │ 72.946│ 46.535│ 119.481│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice │ │ │ ││periferice şi centrale │ 5.358│ 11.748│ 17.106│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer │ 1.480│ 557│ 2.037│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 719│ 1.160│ 1.879│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ │ 700│ 700│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Programul naţional de management al registrelor naţionale │ │ 217│ 217│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii │ │ │ ││şi educaţie pentru sănătate │ 459│ 1.650│ 2.109│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului │ 15.497│ 15.600│ 31.097│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│Total buget programe naţionale de sănătate publică 2015 │ 580.300│ 208.960│ 789.260│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│MS - acţiuni centralizate │ 9.317│ 31.844│ 41.161│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│TOTAL BUGET │ 589.617│ 240.804│ 830.421│└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  +  Anexa 2ORGANIGRAMAUnitatea de asistenţă tehnică şi management dincadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti*Font 8*                              TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 27.504                                                                      1.008                    ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐                    │Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună) 1.008 │                    └──────────────────────────┬──────────────────────────────┘                                               │                                               ▼ 2.064                           ┌─────────────────────────────────────────┐                           │ Personal administrativ │                           │ │                           │expert achiziţii (44 ore/lună) 528 │                           │consilier juridic (44 ore/lună) 528 │                           │secretar (84 ore/lună) 1.008 │                           │ │                           └────────────────────┬────────────────────┘                                                │                                                ▼       ┌────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────┐       │ │ │ │ │       ▼ 6.048 │ ▼ 3.024 │ ▼ 1.440┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐│ PN. I.1 │ │ │ PN. I.2 │ │ │ PN. I.5 ││ medici coordonatori │ │ │ medici coordonatori │ │ │ medic coordonator ││ (252 ore/lună) 3.024 │ │ │ (168 ore/lună) 2.016 │ │ │ (60 ore/lună) 720 ││ economişti │ │ │ economist │ │ │ economist ││ (168 ore/lună) 2.016 │ │ │ (84 ore/lună) 1.008 │ │ │ (60 ore/lună) 720 ││ asistent medical │ │ │ │ │ │ ││ (84 ore/lună) 1.008 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┘ │ └────────────┬────────────────┘ │ └───────────────────────────┘       ┌────────────────────────┘ │ └─────────────────┐       │ │ │       ▼ 3.360 ▼ 5.976 ▼ 2.664┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│ PN. II │ │ PN. IV.1 │ │ PN. IV.6 ││ medic coordonator │ │ medic coordonator │ │ medic coordonator ││ (70 ore/lună) 840 │ │ (70 ore/lună) 840 │ │ (60 ore/lună) 720 ││ chimist │ │ economist │ │ economist ││ (70 ore/lună) 840 │ │ (60 ore/lună) 720 │ │ (60 ore/lună) 720 ││ economist │ │ referent │ │ referenţi ││ (70 ore/lună) 840 │ │ (84 ore/lună) 1.008 │ │ (102 ore/lună) 1.224 ││ asistent medical │ │ asistent medical │ │ ││ (70 ore/lună) 840 │ │ (84 ore/lună) 1.008 │ │ │└────────────────────────────┘ │ experţi IT*1) │ └───────────────────────────┘                                   │ (200 ore/lună) 2.400 │                                   │ Notă: *1) Numai în situaţia │                                   │ dezvoltării la nivel naţional│                                   │ /regional al sistemului │                                   │ informatic şi informaţional │                                   │ al programului │                                   └──────────────┬───────────────┘                                                  │                                                  ▼ 1.920                                   ┌──────────────────────────────┐                                   │ PN. V.1 │                                   │ medic coordonator │                                   │ (40 ore/lună) 480 │                                   │ economist │                                   │ (60 ore/lună) 720 │                                   │ referent │                                   │ (60 ore/lună) 720 │                                   └──────────────────────────────┘------