HOTĂRÂRE nr. 155 din 8 martie 1999pentru introducerea evidentei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 23 martie 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, se introduce evidenta gestiunii deşeurilor, care va fi ţinuta conform modelului prezentat în anexa nr. 1. (2) Evidenta gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) este ţinuta pentru deşeurile care se generează după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Cantităţile de deşeuri generate şi existente în depozite la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înscriu în evidenta gestiunii deşeurilor ca valori globale ale deşeurilor din depozite.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică agenţilor economici sau oricăror alţi generatori de deşeuri care gestionează deşeuri menajere, pentru care evidenta acestei activităţi va face obiectul unei reglementări distincte.  +  Articolul 3 (1) Pentru evidenta gestiunii deşeurilor, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va organiza, împreună cu unităţile subordonate, raportarea statistica departamentala în acest domeniu. (2) Metodologia şi sistemul de raportare statistica care vor sta la baza cercetărilor statistice vor fi elaborate de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi vor fi avizate de către Comisia Naţionala pentru Statistica conform art. 13 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992, aprobată prin Legea nr. 11/1994.  +  Articolul 4Până la elaborarea de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului a unui nomenclator naţional privind deşeurile, evidenta gestiunii deşeurilor se va tine pe baza Catalogului European al Deşeurilor prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va actualiza, cu avizul Comisiei Naţionale pentru Statistica, prin ordin comun, modificările ce intervin în catalogul menţionat la art. 4, ori de câte ori acesta este modificat de către organismele internaţionale.  +  Articolul 6Constituie contravenţie încălcarea prevederilor prezentei hotărâri şi se sancţionează după cum urmează: a) netinerea evidentei gestiunii deşeurilor sau înscrierea de date incorecte în aceasta evidenta, cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei; b) neutilizarea Catalogului European al Deşeurilor în completarea evidentei gestiunii deşeurilor sau în alte activităţi legate de deşeuri, cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei; c) netransmiterea sau transmiterea cu întârziere autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului a evidentei gestiunii deşeurilor, cu amendă de la 500.000 lei la 700.000 lei.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează: Notă ---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Statistica,Constantin Chirca,vicepreşedinte  +  Anexa 1Întreprinderea ............   AnulÎntreprinderea .................    Anul           FIŞA INTERNĂ A GESTIUNII DEŞEURILORTipul de deşeu ....... codul ....... (conform Catalogului European al Deşeurilor)Starea fizică 1) .............Unitatea de măsură .............  +  Capitolul 1 Producerea deşeurilor  +  Capitolul 2                Stocarea provizorie, tratarea şi transportul-------------------------------------------------------------------------------||Nr. | | | Stocare | Tratare | Transport||crt.| Luna |Secţia|-----------------|------------------------|------------| | | | | Canti-| Tipul*1)| Canti-| Modul*2)|Sco- | Mij- |Des-|| | | | tatea | | tatea | |pul*3)| lo- |ti- || | | | | | | | | cul*4)|na- || | | | | | | | | |ti- || | | | | | | | | |a*5)||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 1. |ianuarie | | | | | | | | | |----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 2. |februarie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 3. |martie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 4. |aprilie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 5. |mai | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 6. |iunie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 7. |iulie | | | | | | | | | |----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 8. |august | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| 9. |septembrie| | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----||10. |octombrie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----||11. |noiembrie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----||12. |decembrie | | | | | | | | ||----|----------|------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|| | |TOTAL:| | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------1) Tipul de stocare:RM = recipient metalicRP = recipient plasticBZ = bazin decantorCT = container transportabilCF = container fixS = saciPD = platforma de deshidratareVN = în vrac, neacoperitVA = în vrac, incinta acoperităRL = recipient din lemnA = altele.2) Modul de tratare:TM = tratare mecanicăTC = tratare chimicaTMC = tratare mecano-chimicaTB = tratare biochimicaD = deshidratareTT = tratare termica, incinerareA = altele.3) Scopul tratarii:R = pentru reciclareE = în vederea eliminării.4) Mijlocul de transport:AS = autospecialeAN = auto nespecialH = transport hidraulicCF = cale feratăA = altele.5) Destinaţia:GO = groapa de gunoi a oraşului/a comuneiHP = halda proprieHC = halda industriala comunaI = incinerareR = reciclare prin REMAT şi prin alte întreprinderiP = uz propriu în întreprindereA = altele.  +  Capitolul 3                           Reciclarea--------------------------------------------------------------------------------| | | |Can-| din care:| Modul de reciclare| | | |ti- |----------|----------------------------------------| | | |ta- |din |din | în între- | prin REMAT | prin alte| | | |tea |anii |anul| prindere | |întreprinderi|Nr. | | | |ante-|res-|----------------------------------------|crt.| Luna |Secţia|to- |ri- |pec-| din | din | din | din | din | din || | | |tala|ori |tiv | anii | anul| anii | anul | anii| anul || | | | | | | ante-| res-| ante-| res- |ante-| res- || | | |re- | | |riori | pec-|riori | pec- |riori| pec- || | | |ci- | | | | tiv | | tiv | | tiv || | | |cla-| | | | | | | | || | | |ta | | | | | | | | ||----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 1. |ianuarie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 2. |februarie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 3. |martie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 4. |aprilie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 5. |mai | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 6. |iunie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 7. |iulie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| 8. |august | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------| | 9. |septembrie| | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------||10. |octombrie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------||11. |noiembrie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------||12. |decembrie | | | | | | | | | | | |----|----------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|------|| | |TOTAL:| | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------  +  Capitolul 4                  Depozitarea definitivă a deşeurilor--------------------------------------------------------------------------------| | | | | din care, pe: || | | | |-------------------------------------| | Nr. | Luna | Secţia | Cantitatea |depozitul | depozitul industrial || crt.| | | depozitata | oraşului |-------------------------|| | | | | | codul*1) | cantitatea ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 1. |ianuarie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 2. |februarie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 3. |martie | | | | | | |-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 4. |aprilie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 5. |mai | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 6. |iunie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 7. |iulie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 8. |august | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 9. |septembrie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 10. |octombrie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 11. |noiembrie | | | | | | |-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| 12. |decembrie | | | | | ||-----|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|| | | TOTAL: | | | | |--------------------------------------------------------------------------------*1) Codurile depozitelor industriale:ID = iaz de decantareHS = halda de steril minierHZ = halda de zgura şi cenusaDS = depozit subteranDI = depozit industrial simplu  +  Capitolul 5 Caracteristicile depozitelor definitive proprii de deşeuri-------------------------------------------------------------------------------|| | | | | Caracteristici || | Denumirea |Codul*1)| Lo- |--------------------------------------------|| Nr. | depozi- | | ca- | codul |supra-| capa-|rezer-|ame- | autori-|| crt.| tului | | li- | ampla- |faţa | cita-|va de |naja-| zatie | | | | | ta- |sarii*2)| (ha) | tea |depo- |rii | de | | | | | tea | | | (mc) |zitare| | mediu | | | | | | | | | (mc) | |(DA/NU) | |-----|------------|--------|-----|--------|------|------|------|-----|--------| | | | | | | | | | | ||-----|------------|--------|-----|--------|------|------|------|-----|--------| | | | | | | | | | | ||-----|------------|--------|-----|--------|------|------|------|-----|--------| | | | | | | | | | | ||-----|------------|--------|-----|--------|------|------|------|-----|--------| | | | | | | | | | | ||-----|------------|--------|-----|--------|------|------|------|-----|--------| | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------|1) La fel ca mai sus.2) Amplasare:ÎL = în interiorul localităţiiAL = în afară localităţiiMR = pe malul raului  +  Anexa 2                     CATALOGUL EUROPEAN AL DEŞEURILOR
       
    01 00 00Deşeuri de la explorare, exploatare minieră şi petrolieră, preparare şi alte tratamente ale mineralelor şi din cariere
    02 00 00 Deşeuri din agricultură, horticultură, vânătoare, pescuit, producţia primară acvatică de la prepararea şi procesarea alimentelor
    03 00 00Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea hârtiei, cartonului, pastei de hârtie, plăcilor şi mobilei
    04 00 00Deşeuri din industria textilă şi a pielăriei
    05 00 00Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor
    06 00 00Deşeuri din procese chimice anorganice
    07 00 00Deşeuri din procese chimice organice
    08 00 00Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri ai emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
    09 00 00Deşeuri din industria fotografică
    10 00 00Deşeuri anorganice din procese termice
    11 00 00Deşeuri anorganice cu conţinut de metale de la tratarea şi acoperirea metalelor; deşeuri din hidrometalurgia neferoasă
    12 00 00Deşeuri de la modelarea şi de la tratamentele de suprafaţă ale metalelor şi materialelor plastice
    13 00 00Deşeuri uleioase (cu excepţia uleiurilor comestibile 05 00 00 şi 12 00 00)
    14 00 00Deşeuri de la substanţe organice utilizate ca solvenţi (cu excepţia 07 00 00 şi 08 00 00)
    15 00 00Ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în catalog
    16 00 00Deşeuri nespecificate în catalog
    17 00 00Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv construcţii de drumuri, dezmembrări de instalaţii tehnologice)
    18 00 00Deşeuri din activităţile de ocrotire a sănătăţii sau din activităţile veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei, care nu provin direct din activităţi de ocrotire a sănătăţii)
    19 00 00Reziduuri de la instalaţii de tratare a deşeurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de tratare a apelor de consum
    20 00 00Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, incluzând fracţiuni colectate separat
    NOTĂ:
    Deşeurile periculoase sunt evidenţiate prin caractere aldine.
    01 00 00DEŞEURI DE LA EXPLORARE, EXPLOATARE MINIERĂ ŞI PETROLIERĂ, PREPARARE ŞI ALTE TRATAMENTE ALE MINERALELOR ŞI DIN CARIERE
    01 01 00deşeuri de la exploatarea minereurilor
    01 01 01deşeuri de la exploatarea minereurilor metalifere
    01 01 02deşeuri de la exploatarea minereurilor nemetalifere (de exemplu: cărbuni)
    01 02 00deşeuri de la îmbogăţirea minereurilor
    01 02 01deşeuri de la îmbogăţirea minereurilor metalifere
    01 02 02deşeuri de la îmbogăţirea minereurilor nemetalifere (de exemplu: cărbuni)
    01 03 00deşeuri de la procesarea ulterioară fizică şi chimică a minereurilor metalifere
    01 03 01steril
    01 03 02deşeuri prăfoase şi pulverulente
    01 03 03nămol roşu de la producerea aluminei
    01 03 99alte deşeuri nespecificate
    01 04 00deşeuri de la procesarea ulterioară fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere (de exemplu: cărbuni)
    01 04 01deşeuri de pietriş şi roci sparte
    01 04 02deşeuri de nisip şi argilă
    01 04 03deşeuri prăfoase şi pulverulente
    01 04 04deşeuri de la procesarea leşiei ai rocii de sare
    01 04 05deşeuri de la spălarea şi flotaţia minereurilor
    01 04 06deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei
    01 04 99alte deşeuri nespecificate
    01 05 00noroaie de loraj şi alte deşeuri de la forare
    01 05 01deşeuri şi noroaie de foraj conţinând uleiuri
    01 05 02deşeuri şi noroaie de foraj conţinând baritină
    01 05 03deşeuri şi noroaie de foraj conţinând clorură de sodiu
    01 05 04deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce
    01 05 99alte deşeuri nespecificate
    02 00 00DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, VÂNĂTOARE, PESCUIT, PRODUCŢIA PRIMARĂ ACVATICĂ, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR
    02 01 00deşeuri din producţia primară
    02 01 01nămoluri de spălare
    02 01 02deşeuri de ţesuturi de natură animală
    02 01 03deşeuri de ţesuturi de natură vegetală
    02 01 04deşeuri de materiale plastice (ambalaje)
    02 01 05deşeuri agrochimice
    02 01 06dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie), colectate separat şi tratate în afara incintei
    02 01 07deşeuri de la exploatarea forestieră
    02 01 99alte deşeuri nespecificate
    02 02 00deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi a altor alimente de origine animală
    02 02 01nămoluri de spălare ai curăţare
    02 02 02deşeuri de ţesuturi de natură animală
    02 02 03materiale care nu se pretează consumului sau procesării
    02 02 04nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 02 99alte deşeuri nespecificate
    02 03 00deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, de la producţia de conserve şi de la procesarea tutunului
    02 03 01nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare
    02 03 02deşeuri de agenţi de. conservare
    02 03 03deşeuri de la extracţia cu solvenţi
    02 03 04materiale care nu se pretează consumului sau procesării
    02 03 05nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 03 99alte deşeuri nespecificate
    02 04 00deşeuri de la procesarea zahărului
    02 04 01nămol de la spălarea şi curăţarea sfeclei de zahăr
    02 04 02deşeuri de carbonat de calciu
    02 04 03nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 04 99alte deşeuri nespecificate
    02 05 00deşeuri din industria produselor lactate
    02 05 01materii prime sau produse care nu se pretează procesării sau consumului
    02 05 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 05 99alte deşeuri nespecificate
    02 06 00deşeuri din industria produselor de panificaţie şi a dulciurilor
    02 06 01materii prime sau produse care nu se pretează procesării sau consumului
    02 06 02deşeuri de agenţi de conservare
    02 06 03nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 06 99alte deşeuri nespecificate
    02 07 00deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice
    02 07 01deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime
    02 07 02deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice
    02 07 03deşeuri de la tratamente chimice (de exemplu: reziduuri de ferocianură)
    02 07 04materii prime sau produse care nu se pretează procesării sau consumului
    02 07 05nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    02 07 99alte deşeuri nespecificate
    03 00 00DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA HÂRTIEI, CARTONULUI, PASTEI DE HÂRTIE PLĂCILOR ŞI MOBILEI
    03 01 00deşeuri de la industrializarea lemnului şi producerea plăcilor (P.F.L., P.A.L., P.A.T., panel, placaj, furnir) şi a mobilei
    03 01 01resturi de scoarţă şi de plută
    03 01 02rumeguş
    03 01 03talaş, aşchii, resturi de cherestea/scândură/furnir/placaj
    03 01 99alte deşeuri nespecificate
    03 02 00deşeuri de la conservarea lemnului
    03 02 01conservanţi organici nehalogenaţi pentru lemn
    03 02 02conservanţi organocloruraţi pentru lemn
    03 02 03conservanţi organometalici pentru lemn
    03 03 04conservanţi anorganici pentru lemn
    03 03 00deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
    03 03 01deşeuri de scoarţă
    03 03 02drojdii şi leşie verde rezultată de la tratarea leşiei negre
    03 03 03nămoluri de la procese de albire prin clorinare şi tratare cu hipoclorit
    03 03 04nămoluri de la alte procese de albire
    03 03 05nămoluri de la eliminarea cernelurilor din procesul de reciclare a hârtiei
    03 03 06nămoluri cu fibră şi hârtie din procesul de reciclare a hârtiei
    03 03 07reziduuri de la reciclarea hârtiei şi a cartonului
    03 03 99alte deşeuri nespecificate
    04 00 00DEŞEURI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI
    04 01 00deşeuri din industria pielăriei
    04 01 01deşeuri de la şeruire
    04 01 02deşeuri de la cenuşărire
    04 01 03deşeuri de la degresare, conţinând solvenţi fără fază lichidă
    04 01 04flotă de tăbăcire cu crom
    04 01 05flotă de tăbăcire fără crom
    04 01 06nămoluri cu conţinut de crom
    04 01 07nămoluri fără conţinut de crom
    04 01 08deşeuri de piele tăbăcită (răzătură, ştuţuitură) cu conţinut de crom
    04 01 09deşeuri de la finisare
    04 01 99alte deşeuri nespecificate
    04 02 00deşeuri din industria textilă
    04 02 01deşeuri de la fibre textile neprocesate şi de la alte substanţe fibroase naturale, în principal de origine vegetală
    04 62 02deşeuri de fibre textile neprocesate, în principal de origine animală
    04 02 03deşeuri de fibre textile neprocesate, în principal artificiale sau sintetice
    04 02 04deşeuri de fibre textile mixte, neprocesate înainte de toarcere şi ţesere
    04 02 05deşeuri de fibre textile procesate, în principal de origine vegetală
    04 02 06deşeuri de fibre textile procesate, în principal de origine animală
    04 02 07deşeuri de fibre textile procesate, în principal de origine artificială sau sintetică
    04 02 08deşeuri de fibre textile mixte procesate
    04 02 09deşeuri de la materiale compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
    04 02 10materie organică din produse naturale. (grăsime, ceară)
    04 02 11deşeuri halogenate de la apretare şi finisare
    04 02 12deşeuri nehalogenate de la apretare şi finisare
    04 02 13coloranţi şi pigmenţi
    04 02 99alte deşeuri nespecificate
    05 00 00DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR
    05 01 00nămoluri uleioase şi deşeuri solide
    05 01 01nămoluri de ia epurarea efluenţilor proprii
    05 01 02slamuri de la desalinizare
    05 01 03nămoluri din rezervoare
    05 01 04nămoluri alchilice acide
    05 01 05reziduuri uleioase
    05 01 06nămoluri de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi a echipamentului
    05 01 07gudroane acide
    05 01 08alte gudroane
    05 01 99alte deşeuri nespecificate
    05 02 00nămoluri neuleioase şi deşeuri solide
    05 02 01nămoluri de la tratarea apei de cazan
    05 02 02deşeuri de la coloanele de răcire
    05 02 99alte deşeuri nespecificate
    05 03 00catalizatori uzaţi de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale, piroliza cărbunilor
    05 03 01catalizatori uzaţi conţinând metale preţioase
    05 03 02alţi catalizatori uzaţi
    05 04 00filtre uzate de argilă
    05 04 01filtre uzate de argilă
    05 05 00deşeuri de la desulfurarea uleiurilor
    05 05 01deşeuri cu conţinut de sulf
    05 05 99alte deşeuri nespecificate
    05 06 00deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor
    05 06 01gudroane acide
    05 06 02asfalt
    05 06 03alte gudroane
    05 06 04deşeuri de la coloanele de răcire
    05 06 99alte deşeuri nespecificate
    05 07 00deşeuri de la purificarea gazelor naturale
    05 07 01nămoluri cu conţinut de mercur
    05 07 02deşeuri cu conţinut de sulf
    05 07 99alte deşeuri nespecificate
    05 08 00deşeuri de la regenerarea uleiurilor
    05 08 01filtre uzate de argilă
    05 08 02gudroane acide
    05 08 03alte gudroane
    05 08 04deşeuri lichide de la regenerarea uleiurilor
    05 08 99alte deşeuri nespecificate
    06 00 00DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
    06 01 00soluţii acide reziduale din procese chimice anorganice
    06 01 01acid sulfuric şi acid sulfuros
    06 01 02acid clorhidric
    06 01 03acid fluorhidric
    06 01 04acid fosforic şi acid fosforos
    06 01 05acid azotic şi acid azotos
    06 01 99alte deşeuri nespecificate
    06 02 00soluţii alcaline reziduale din procese chimice anorganice
    06 02 01hidroxid de calciu
    06 02 02sodă calcinată (carbonat de calciu)
    06 02 03amoniac
    06 02 04alte deşeuri nespecificate
    06 03 00deşeuri de săruri şi soluţiile lor din procese chimice anorganice
    06 03 01carbonaţi (cu excepţia 02 04 02 şi 1910 03)
    06 03 02soluţii saline cu conţinut de sulfaţi, sulfiţi sau sulfuri
    06 03 03săruri solide cu conţinut de sulfaţi, sulfiţi sau sulfuri
    06 03 04soluţii saline cu conţinut de cloruri, fluoruri şi alţi halogeni
    06 03 05săruri solide cu conţinut de cloruri, fluoruri şi alte săruri halogenate
    06 03 06soluţii saline cu conţinut de fosfaţi şi sărurile solide conexe
    06 03 07fosfaţi şi săruri solide conexe
    06 03 08soluţii saline cu conţinut de azotaţi şi compuşi conecşi
    06 03 09săruri solide cu conţinut de azotiţi (compuşi nitrometalici)
    06 03 10săruri solide cu conţinut de amoniu
    06 03 11săruri şi soluţii cu conţinut de cianuri
    06 03 12săruri şi soluţii cu compuşi organici
    06 03 99alte deşeuri nespecificate
    06 04 00deşeuri cu conţinut de metale, din chimia anorganică
    06 04 01oxizi metalici
    06 04 02săruri metalice (cu excepţia 06 03 00)
    06 04 03deşeuri cu conţinut de arsen
    06 04 04deşeuri cu conţinut de mercur
    06 04 05deşeuri cu conţinut de metale grele
    06 04 99alte deşeuri nespecificate
    06 05 00nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    06 05 01nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    06 06 00deşeuri de la procese chimice de sulfurare (producere şi transformare) şi de desulfurare din procese chimice anorganice
    06 06 01deşeuri cu conţinut de sulf
    06 06 99alte deşeuri nespecificate
    06 07 00deşeuri din procese chimice cu halogeni
    06 07 01deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză
    06 07 02cărbune activ de la producerea clorului
    06 07 99alte deşeuri nespecificate
    06 08 00deşeuri de la producerea siliconului şi derivatelor din silicon
    06 08 01deşeuri de la producerea siliconului şi derivatelor din silicon
    06 09 00deşeuri de la procese chimice cu fosfor
    06 09 01fosfogips
    06 09 02zgură fosforoasă
    06 09 99alte deşeuri nespecificate
    06 10 00deşeuri de la procese chimice cu azot şi de la fabricarea îngrăşămintelor chimice
    06 10 01deşeuri de la procese chimice cu azot şi de la fabricarea îngrăşămintelor chimice
    06 11 01deşeuri de la fabricarea pigmenţilor anorganici
    06 11 01gips de la producerea dioxidului de titan
    06 11 99alte deşeuri nespecificate
    06 12 00deşeuri de la producerea, folosirea şi regenerarea catalizatorilor în procese chimice anorganice
    06 12 01catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase
    06 12 02alţi catalizatori uzaţi
    06 13 00deşeuri de la alte procese chimice anorganice
    06 13 01pesticide anorganice, biocide şi agenţi de conservare a lemnului
    06 13 02cărbune activ uzat (cu excepţia 06 07 02)
    06 13 03cărbune negru
    06 13 99alte deşeuri nespecificate
    07 00 00DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
    07 01 00deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) compuşilor organici de bază
    07 01 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 01 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 01 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 01 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 01 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase din chimia organică
    07 01 06alţi catalizatori uzaţi din chimia organică
    07 01 07reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare sau reacţie
    07 01 08alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare sau reacţie
    07 01 09turte filtrante, halogenate, absorbanţi uzaţi
    07 01 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 01 99alte deşeuri nespecificate
    07 02 00deşeuri de la ppfu materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale
    07 02 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 02 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 02 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 02 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 02 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu materialelor plastice, cauciucului, fibrelor artificiale
    07 02 06alţi catalizatori uzaţi de la ppfu materialelor plastice, cauciucului, fibrelor artificiale
    07 02 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 02 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 02 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi,
    07 02 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 02 99alte deşeuri nespecificate
    07 03 00deşeuri de la ppfu a vopselelor organice şi a pigmenţilor (cu excepţia 061100)
    07 03 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 03 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 03 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 03 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 03 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu vopselelor organice, pigmenţilor
    07 03 06alţi catalizatori uzaţi de la ppfu vopselelor organice, pigmenţilor
    07 03 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 03 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 03 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi
    07 03 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 03 99alte deşeuri nespecificate
    07 04 00deşeuri de la ppfu pesticidelor organice (cu excepţia 02 01 05)
    07 04 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 04 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 04 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 04 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 04 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu pesticidelor organice
    07 04 06alţi catalizatori uzaţi de la ppfu pesticidelor organice
    07 04 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 04 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 04 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi,
    07 04 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 04 99alte deşeuri nespecificate
    07 05 00deşeuri de la ppfu a produselor farmaceutice
    07 05 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 05 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 05 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 05 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 05 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu produselor farmaceutice
    07 05 06alţi catalizatori uzaţi de la ppfu produselor farmaceutice
    07 05 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 05 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 05 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi
    07 05 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 05 99alte deşeuri nespecificate
    07 06 00deşeuri de la ppfu grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi a produselor cosmetice
    07 06 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 06 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 06 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 06 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 06 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu grăsimilor, produselor cosmetice etc.
    07 06 06alţi catalizatori uzaţi de ppfu grăsimilor, produselor cosmetice etc.
    07 06 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 06 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 06 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi,
    07 06 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 06 99alte deşeuri nespecificate
    07 07 00deşeuri de la ppfu produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă
    07 07 01lichide apoase de spălare şi soluţii mumă
    07 07 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
    07 07 03solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 07 04alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă
    07 07 05catalizatori uzaţi, cu conţinut de metale preţioase de la ppfu produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă
    07 07 06alţi catalizatori uzaţi de la ppfu produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă
    07 07 07resturi halogenate de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 07 08alte resturi de distilare şi reziduuri de reacţie
    07 07 09turte filtrante halogenate, absorbanţi uzaţi,
    07 07 10alte turte filtrante, absorbanţi uzaţi
    07 07 99alte deşeuri nespecificate
    08 00 00DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
    08 01 00deşeuri de la ppfu vopselelor şi lacurilor
    08 01 01deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 01 02deşeuri de vopsele şi lacuri fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 01 03deşeuri de vopsele şi lacuri pe bază de apă
    08 01 04vopsele sub formă de pulbere
    08 01 05vopsele şi lacuri întărite
    08 01 06nămoluri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 01 07nămoluri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 01 08nămoluri apoase cu conţinut de vopsele sau lacuri
    08 01 09deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor (cu excepţia 08 01 05 şi 08 01 06)
    08 01 10suspensii apoase cu conţinut de vopsele sau lacuri
    80 01 99alte deşeuri nespecificate
    08 02 00deşeuri de la ppfu altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice/emailuri)
    08 02 01deşeuri de pulberi de acoperire
    08 02 02nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice/emailuri
    08 02 03suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice/emailuri
    08 02 99alte deşeuri nespecificate
    08 03 00deşeuri de la ppfu cernelurilor tipografice
    08 03 01deşeuri de cerneluri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 03 02deşeuri de cerneluri fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 03 03deşeuri de cerneluri pe bază de apă
    08 03 04cerneluri uscate
    08 03 05nămoluri de cerneluri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 03 06nămoluri de cerneluri fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 03 07nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri
    08 03 08deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri
    08 03 09deşeuri de tonere de imprimante (incluzând cartuşele)
    08 03 99alte deşeuri nespecificate
    08 04 00deşeuri de la ppfu adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
    08 04 01deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 04 02deşeuri de adezivi şi cleiuri fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 04 03deşeuri de la adezivi şi cleiuri pe bază de apă
    08 04 04adezivi şi cleiuri întărite
    08 04 05nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 04 06nămoluri de adezivi şi cleiuri fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    08 04 07nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri
    08 04 08deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri
    08 04 99alte deşeuri nespecificate
    09 00 00DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
    09 01 00deşeuri din industria fotografică
    09 01 01developanţi pe bază de apă şi soluţii de activare
    09 01 02soluţii developante pe bază de apă pentru plăcile offset
    09 01 03soluţii developante pe bază de solvenţi
    09 01 04soluţii de fixare
    09 01 05soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare
    09 01 06deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice
    09 01 07film fotografic şi hârtie cu conţinut de argint sau compuşi de argint
    09 01 08film fotografic şi hârtie fără conţinut de argint sau compuşi de argint
    09 01 09camere de unică folosinţă cu baterii
    09 01 10camere de unică folosinţă fără baterii
    09 01 99alte deşeuri nespecificate
    10 00 00DEŞEURI ANORGANICE DIN PROCESE TERMICE
    10 01 00deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19 00 00)
    10 01 01cenuşă şi zgură din vatră
    10 01 02cenuşă zburătoare cărbunoasă
    10 01 03cenuşă zburătoare turboasă
    10 01 04cenuşă zburătoare uleioasă
    10 01 05deşeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea uscată a gazelor
    10 01 06alte deşeuri solide de la epurarea uscată a gazelor
    10 01 07deşeuri pe bază de calciu, în formă de nămol, de la desulfurarea umedă a gazelor
    10 01 08alte nămoluri de la epurarea umedă a gazelor
    10 01 09acid sulfuric
    10 01 10catalizatori uzaţi, de exemplu de la îndepărtarea NOx
    10 01 11nămoluri apoase de la curăţarea boilerelor
    10 01 12căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 01 99alte deşeuri nespecificate
    10 02 00deşeuri din industria siderurgică
    10 02 01deşeuri de la procesarea zgurii
    10 02 02zgură neprocesată
    10 02 03deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 02 04nămoluri de la epurarea gazelor
    10 02 05alte nămoluri
    10 02 06căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 02 99alte deşeuri nespecificate
    10 03 00deşeuri din metalurgia termică a aluminiului
    10 03 01gudroane şi alte deşeuri conţinând cărbune de la fabricarea anozilor
    10 03 02resturi de anozi
    10 03 03cruste
    10 03 04zguri de la topirea primară/scorii albe
    10 03 05praf de alumină
    10 03 06electrozi de cărbune uzaţi şi materiale neinflamabile de la electroliză
    10 03 07căptuşeli uzate ale oalelor de topire
    10 03 08zguri sărate de la topirea secundară
    10 03 09scorii negre de la topirea secundară
    10 03 10deşeuri de la tratarea zgurilor sărate şi a scoriilor negre
    10 03 11praf din gazul de ardere
    10 03 12alte materii în suspensie şi praf (inclusiv praf de la laminare)
    10 03 13deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 03 14nămoluri de la epurarea gazelor
    10 03 99alte deşeuri nespecificate
    10 04 00deşeuri din metalurgia termică a plumbului
    10 04 01zguri (de la topirea primară şi secundară)
    10 04 02scorii şi cruste (de la topirea primară şi secundară)
    10 04 03arseniat de calciu
    10 04 04praf din gazul de ardere
    10 04 05alte materii în suspensie şi praf
    10 04 06deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 04 07nămoluri de la epurarea gazelor
    10 04 08căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 04 99alte deşeuri nespecificate
    10 05 00deşeuri din metalurgia termică a zincului
    10 05 01zguri (de la topirea primară şi secundară)
    10 05 02scorii şi cruste (de la topirea primară şi secundară)
    10 05 03praf din gazul de ardere
    10 05 04alte materii în suspensie şi praf
    10 05 05deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 05 06nămoluri de la epurarea gazelor
    10 05 07căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 05 99alte deşeuri nespecificate
    10 06 00deşeuri din metalurgia termică a cuprului
    10 06 01zguri (de la topirea primară şi secundară)
    10 06 02scorii şi cruste (de la topirea primară şi secundară)
    10 06 03praf din gazul de ardere
    10 06 04alte materii în suspensie şi praf
    10 06 05deşeuri de la rafinarea electrolitică
    10 06 06deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 06 07nămoluri de la epurarea gazelor
    10 06 08căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 06 99alte deşeuri nespecificate
    10 07 00deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei
    10 07 01zguri (de la topirea primară şi secundară)
    10 07 02scorii şi cruste (de la topirea primară şi Secundară)
    10 07 03deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 07 04alte materii în suspensie şi praf
    10 07 05nămoluri de la epurarea gazelor
    10 07 06căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 07 99alte deşeuri nespecificate
    10 08 00deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase
    10 08 01zguri (de la topirea primară şi secundară)
    10 08 02scorii şi cruste (de la topirea primară şi secundară)
    10 08 03praf din gazul de ardere
    10 08 04alte materii în suspensie şi praf
    10 08 05deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 08 06nămoluri de la epurarea gazelor
    10 08 07căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 08 99deşeuri nespecificate
    10 09 00deşeuri de la turnarea pieselor feroase
    10 09 01miezuri şi forme de turnare conţinând lianţi organici, care nu sunt prevăzute cu culee
    10 09 02miezuri şi forme de turnare conţinând lianţi organici, care sunt prevăzute cu culee
    10 09 03zgură de furnal
    10 09 04praf de furnal
    10 09 99alte deşeuri nespecificate
    10 10 00deşeuri de la turnarea pieselor neferoase
    10 10 01miezuri şi forme de turnare conţinând lianţi organici, care nu sunt prevăzute cu culee
    10 10 02miezuri şi forme de turnare conţinând lianţi organici, care sunt prevăzute cu culee
    10 10 03zgură de furnal
    10 10 04praf de furnal
    10 10 99alte deşeuri nespecificate
    10 11 00deşeuri de la fabricarea sticlei şi a produselor din sticlă
    10 11 01deşeuri de la prepararea amestecului anterior procesării termice
    10 11 02deşeuri din sticlă
    10 11 03deşeuri din fibre de sticlă
    10 11 04praf din gazul de ardere
    10 11 05alte materii în suspensie şi praf
    10 11 06deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 11 07nămoluri de la epurarea gazelor
    10 11 08căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 11 99alte deşeuri nespecificate
    10 12 00deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie
    10 12 01deşeuri de la prepararea amestecului anterior procesării termice
    10 12 02praf din gazul de furnal
    10 12 03alte particule şi praf
    10 12 04deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 12 05nămoluri de la epurarea gazelor
    10 12 06forme şi mulaje deteriorate, utilizate
    10 12 07căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 12 99alte deşeuri nespecificate
    10 13 00deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele
    10 13 01deşeuri de la prepararea amestecului anterior procesării termice
    10 13 02deşeuri de la fabricarea azbocimentului
    10 13 03deşeuri din alte materiale compozite pe bază de ciment
    10 13 04deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului
    10 13 05deşeuri solide de la epurarea gazelor
    10 13 06alte materii în suspensie şi praf
    10 13 07nămoluri de la epurarea gazelor
    10 13 08căptuşeli şi materiale refractare uzate
    10 13 99alte deşeuri nespecificate
    11 04 00DEŞEURI ANORGANICE CU CONŢINUT DE METALE DE LA TRATAREA ŞI ACOPERIREA METALELOR; DEŞEURI DIN HIDROMETALURGIA NEFEROASĂ
    11 01 00soluţii uzate şi nămoluri de la tratarea şi acoperirea metalelor (cum ar fi: procese galvanice, procese de zincare, procese de decapare, gravare, fosfatare, degresare alcalină)
    11 01 01soluţii uzate şi nămoluri cianurate (alcaline) cu metale grele, altele decât crom
    11 01 02soluţii uzate şi nămoluri cianurate (alcaline) fără metale grele
    11 01 03soluţii uzate şi nămoluri cu conţinut de crom, fără cianuri
    11 01 04soluţii uzate şi nămoluri fără cianuri şi fără crom
    11 01 05soluţii de decapare acide
    11 01 06acizi nespecificaţi în catalog
    11 01 07baze nespecificate în catalog
    11 01 08nămoluri de fosfatare
    11 02 00deşeuri şi nămoluri din procesele de hidrometalurgie neferoasă
    11 02 01nămoluri din hidrometalurgia cuprului
    11 02 02nămoluri din hidrometalurgia zincului (incluzând jarosit, goethit)
    11 02 03deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie
    11 02 04alte nămoluri nespecificate
    11 03 00nămoluri şi substanţe chimice solide din procesele de călire
    11 03 01deşeuri cu conţinut de cianuri
    11 03 02alte deşeuri
    11 04 00alte deşeuri anorganice cu metale nespecificate în catalog
    11 04 01alte deşeuri anorganice cu metale nespecificate în catalog
    12 00 00DEŞEURI DE LA MODELAREA ŞI DE LA TRATAMENTELE DE SUPRAFAŢĂ ALE METALELOR ŞI MATERIALELOR PLASTICE
    12 01 00deşeuri de la modelare (inclusiv forjare, sudură, presare, tragere, strunjire, tăiere şi pilire)
    12 01 01şpan feros
    12 01 02alte particule feroase
    12 01 03şpan de neferoase
    12 01 04alte particule de neferoase
    12 01 05şpan de materiale plastice
    12 01 06uleiuri uzate, cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte
    12 01 07uleiuri uzate, fără halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte
    12 01 08emulsii uzate, cu halogeni de la maşini-unelte
    12 01 09emulsii uzate, fără halogeni de la maşini-unelte
    12 01 10uleiuri sintetice de la maşini-unelte
    12 01 11nămoluri de la maşini-unelte
    12 01 12ceruri şi grăsimi uzate
    12 01 13deşeuri de la sudură (de exemplu: şlam de carbid)
    12 01 99alte deşeuri nespecificate
    12 02 00deşeuri de la procesele de tratament mecanic al suprafeţelor (suflare, mărunţire, şlefuire-honuire, lepuire, polizare)
    12 02 01deşeuri de materiale abrazive
    12 02 02nămoluri de la mărunţire, honuire, lepuire.
    12 02 03nămoluri de la polizare
    12 02 99alte deşeuri nespecificate
    12 03 00deşeuri de la procesele de degresare a apei şi vaporilor (cu excepţia 11 00 00)
    12 03 01lichide apoase de spălare
    12 03 02deşeuri de la degresarea vaporilor
    13 00 00DEŞEURI ULEIOASE (CU EXCEPŢIA ULEIURILOR COMESTIBILE 05 00 00 ŞI 12 00 00)
    13 01 00deşeuri de uleiuri hidraulice şi lichide de frână
    13 01 01uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB sau PCT
    13 01 02alte uleiuri hidraulice clorurate (nu emulsii)
    13 01 03uleiuri hidraulice neclorurate (nu emulsii)
    13 01 04emulsii clorurate
    13 01 05emulsii neclorurate
    13 01 06uleiuri hidraulice conţinând doar ulei mineral
    13 01 07alte uleiuri hidraulice
    13 01 08lichide de frână
    13 02 00uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de gresare
    13 02 01uleiuri clorurate de motor, de transmisie şi de gresare
    13 02 02uleiuri neclorurate de motor, de transmisie şi de gresare
    13 02 03alte uleiuri de motor, de transmisie şi de gresare
    13 03 00uleiuri uzate şi alte lichide izolante şi de transmitere a căldurii
    13 03 01uleiuri şi alte lichide izolante şi de transmitere a căldurii, cu conţinut de PCB sau PCT
    13 03 02alte uleiuri şi alte lichide clorurate izolante şi de transmitere a căldurii
    13 03 03uleiuri şi alte lichide neclorurate izolante şi de transmitere a căldurii
    13 03 04uleiuri şi alte lichide sintetice izolante şi de transmitere a căldurii
    13 03 05uleiuri minerale izolante şi de transmitere a căldurii
    13 04 00uleiuri de santină
    13 04 01uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare
    13 04 02uleiuri de santină din colectoarele de debarcader
    13 04 03uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie
    13 05 00deşeuri de la separarea ulei/apă
    13 05 01solide din separatoarele ulei/apă
    13 05 02nămoluri din separatoarele ulei/apă
    13 05 03nămoluri de intercepţie
    13 05 04nămoluri sau emulsii de desalinizare
    13 05 05alte emulsii
    13 06 00alte deşeuri uleioase nespecificate
    13 06 01alte deşeuri uleioase nespecificate
    14 00 00DEŞEURI DE LA SUBSTANŢE ORGANICE UTILIZATE CA SOLVENŢI (CU EXCEPŢIA 07 00 00 ŞI 08 00 00)
    14 01 00deşeuri de la degresarea metalelor şi de la întreţinerea utilajelor
    14 01 01CFC (clorofluorocarbonaţi)
    14 01 02alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi
    14 01 03alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi
    14 01 04amestecuri apoase de solvenţi, cu conţinut de halogeni
    14 01 05amestecuri de solvenţi fără conţinut de halogeni
    14 01 06nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 01 07nămoluri sau deşeuri solide fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 02 00deşeuri de la curăţarea textilelor şi degresarea produselor naturale
    14 02 01solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi
    14 02 02amestecuri de solvenţi sau lichide organice fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 02 03nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 02 04nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi
    14 03 00deşeuri din industria electronică
    14 03 01CFC (clorofluorocarbonaţi)
    14 03 02alţi solvenţi halogenaţi
    14 03 03solvenţi şi amestecuri de solvenţi fără conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 03 04nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 03 05nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi
    14 04 00deşeuri de la agenţii de răcire, propulsor de spume şi aerosoli
    14 04 01CFC (clorofluorocarbonaţi)
    14 04 02alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi
    14 04 03alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi
    14 04 04nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 04 05nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi
    14 05 00deşeuri de la recuperarea solvenţilor şi agenţilor de răcire (reziduuri de distilare)
    14 05 01CFC (clorofluorocarbonaţi)
    14 05 02solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi
    14 05 03alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi
    14 05 04nămoluri cu conţinut de solvenţi halogenaţi
    14 05 05nămoluri cu conţinut de alţi solvenţi
    15 00 00AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN CATALOG
    15 01 00ambalaje
    15 01 01hârtie şi carton
    15 01 02materiale plastice:
    15 01 03lemn
    15 01 04metalice
    15 01 05ambalaje compozite
    15 01 06amestecuri
    15 02 00absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruit şi echipamente de protecţie
    15 02 01absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruit şi echipamente de protecţie
    16 00 00DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN CATALOG
    16 01 00vehicule casate
    16 01 01catalizatori uzaţi proveniţi de la vehicule, cu conţinut de metale preţioase
    16 01 02alţi catalizatori uzaţi proveniţi de la vehicule
    16 01 03anvelope uzate
    16 01 04vehicule casate
    16 01 05fracţiunea uşoară de (a mărunţirea automobilelor
    16 01 99alte deşeuri nespecificate
    16 02 00echipamente casate şi reziduuri de la mărunţire
    16 02 01transformatori şi condensatori cu conţinut de PCB sau PCT
    16 02 02alte echipamente electronice casate (cum ar fi plăcile de circuite imprimate)
    16 02 03echipamente cu conţinut de CFC (clorofluorocarbonaţi)
    16 02 04echipamente casate cu conţinut de azbest liber
    16 02 05alte echipamente uzate (de exemplu: utilaje casate)
    16 02 06deşeuri din industria de prelucrare a azbestului
    16 02 07deşeuri din industria de prelucrare a materialelor plastice
    16 02 08reziduuri mărunţite (utilaje dezmembrate)
    16 03 00grupe nespecificate
    16 03 01grupe nespecificate de deşeuri anorganice
    16 03 02grupe nespecificate de deşeuri organice
    16 04 00deşeuri de explozivi
    16 04 01deşeuri de muniţie
    16 04 02deşeuri de artificii
    16 04 03alte deşeuri de explozivi
    16 05 00containere cu substanţe chimice şi gaze
    16 05 01gaze industriale în butelii de înaltă presiune, în containere de joasă presiune ai în containere de aerosoli industriali (inclusiv halogeni)
    16 05 02alte deşeuri cu conţinut de substanţe chimice anorganice, cum ar fi substanţe chimice nespecificate provenite de la laborator, pulberi pentru stingerea incendiilor
    16 05 03alte deşeuri cu conţinut de substanţe chimice organice, cum ar fi substanţe chimice nespecificate provenite de la laborator
    16 06 00baterii şi acumulatori
    16 06 01baterii cu plumb
    16 06 02baterii cu Ni-Cd
    16 06 03celule uscate cu mercur (baterii cu mercur)
    16 06 04baterii alcaline
    16 06 05alte baterii şi alţi acumulatori
    16 06 06electroliţi din baterii şi din acumulatori
    16 07 00deşeuri de la curăţarea tancurilor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 00 00 şi 12 00 00)
    16 07 01deşeuri de la curăţarea tancurilor de transport maritim, cu conţinut de substanţe chimice
    16 07 02deşeuri de la curăţarea tancurilor de transport maritim, cu conţinut de uleiuri
    16 07 03deşeuri de la curăţarea tancurilor de transport rutier şi feroviar, cu conţinut de uleiuri
    16 07 04deşeuri de la curăţarea tancurilor de transport rutier şi feroviar, cu conţinut de substanţe chimice
    16 07 05deşeuri de la curăţarea tancurilor de stocare, cu conţinut de substanţe chimice
    16 07 06deşeuri de la curăţarea tancurilor de stocare, cu conţinut de uleiuri
    16 07 07deşeuri solide de la cargourile navale
    16 07 99alte deşeuri nespecificate
    17 00 00DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV CONSTRUCŢII DE DRUMURI, DEZMEMBRĂRI DE INSTALAŢII TEHNOLOGICE)
    17 01 00beton, cărămizi, ţigle, materiale ceramice şi materiale pe bază de gips
    17 01 01beton
    17 01 02cărămizi
    17 01 03ţigle şi materiale ceramice
    17 01 04materiale de construcţie pe bază de gips
    17 01 05materiale de construcţie pe bază de azbest
    17 02 00lemn, sticlă, materiale plastice şi cauciuc
    17 02 01lemn
    17 02 02sticlă
    17 02 03materiale plastice
    17 02 04cauciuc
    17 03 00asfalt, gudroane şi produse gudronate
    17 03 01asfalt cu conţinut de gudroane
    17 03 02asfalt fără conţinut de gudroane
    17 03 03gudroane şi produse gudronate
    17 04 00metale (inclusiv aliajele lor)
    17 04 01cupru, bronz, alamă
    17 04 02aluminiu
    17 04 03plumb
    17 04 04zinc
    17 04 05fier, fontă şi oţel
    17 04 06staniu
    17 04 07amestecuri metalice, inox
    17 04 08cabluri
    17 05 00pământ şi materiale excavate sau dragate
    17 05 01pământ şi piatră
    17 05 02materiale excavate sau dragate
    17 06 00materiale izolatoare
    17 06 01materiale izolatoare cu conţinut de azbest
    17 06 02alte materiale izolatoare
    17 07 00deşeuri amestecate de materiale de construcţie şi deşeuri de la demolări
    17 07 01deşeuri amestecate de materiale de construcţie şi deşeuri de la demolări
    18 00 00DEŞEURI DIN ACTIVITĂŢILE DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII SAU DIN ACTIVITĂŢILE VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE (CU EXCEPŢIA DEŞEURILOR DE LA PREPARAREA HRANEI, CARE NU PROVIN DIRECT DIN ACTIVITĂŢI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII)
    18 01 00deşeuri din maternităţi şi din unităţi de ocrotire a sănătăţii, de diagnostic, de tratament şi de prevenire a bolilor
    18 01 01obiecte ascuţite (de exemplu: ace folosite)
    18 01 02fragmente şi organe umane, incluzând recipienţi de sânge şi sânge conservat
    18 01 03alte deşeuri ale căror colectare şi evacuare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de exemplu: seringi folosite)
    18 01 04deşeuri ale căror colectare şi evacuare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cum ar fi: îmbrăcăminte, lenjerie, aparate gipsate, scutece)
    18 01 05substanţe chimice şi medicamente expirate
    18 02 00deşeuri provenite din unităţile de cercetare, de tratament, de prevenire a bolilor şi din alte activităţi veterinare
    18 02 01obiecte ascuţite
    18 02 02alte deşeuri ale căror colectare şi evacuare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor
    18 02 03deşeuri ale căror colectare şi evacuare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor
    18 02 04substanţe chimice expirate
    19 00 00REZIDUURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A DEŞEURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE TRATARE A APELOR DE CONSUM
    19 01 00deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii
    19 01 01zgură şi cenuşă din vatră
    19 01 02materiale feroase din cenuşile de ardere
    19 01 03cenuşi zburătoare
    19 01 04pulberi de la cazan
    19 01 05turte de filtrare de la epurarea gazelor
    19 01 06deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase
    19 01 07deşeuri solide de la epurarea gazelor
    19 01 08deşeuri de la piroliză
    19 01 09catalizatori uzaţi, de exemplu de la îndepărtarea NOx
    19 01 10cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
    19 01 99alte deşeuri nespecificate
    19 02 00deşeuri de la tratamentele fizico-chimice specifice ale deşeurilor industriale (cum ar fi: decromare, decianurare, neutralizare)
    19 02 01nămoluri cu hidroxizi metalici şi alte nămoluri rezultate din tratamente de insolubilizare a metalelor
    19 02 02deşeuri amestecate în prealabil şi destinate depozitării finale
    19 03 00deşeuri stabilizate/solidificate
    19 03 01deşeuri stabilizate/solidificate cu lianţi hidraulici
    19 03 02deşeuri stabilizate/solidificate cu lianţi organici
    19 03 03deşeuri stabilizate prin tratament biologic
    19 04 00deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare
    19 04 01deşeuri vitrificate
    19 04 02cenuşă zburătoare şi alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere
    19 04 03fază solidă nevitrificată
    19 04 04deşeuri lichide apoase de la revenirea deşeurilor vitrificate
    19 05 00deşeuri de la tratarea aerobă a deşeurilor solide
    19 05 01fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile
    19 05 02fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale
    19 05 03compost fără specificarea provenienţei
    19 05 99alte deşeuri nespecificate
    19 06 00deşeuri de la tratarea anaerobă a deşeurilor
    19 06 01nămoluri de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale şi asimilabile
    19 06 02nămoluri de la tratarea anaerobă a deşeurilor animaliere şi vegetale
    19 06 99alte deşeuri nespecificate
    19 07 00levigat din halde
    19 07 01levigat din halde
    19 08 00deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor uzate
    19 08 01refuzuri la site
    19 08 02deşeuri de la deznisipatoare
    19 08 03amestecuri de grăsimi şi de uleiuri de la separarea grăsimilor din ape uzate
    19 08 04nămoluri de la epurarea apelor uzate industriale
    19 08 05nămoluri de la epurarea apelor uzate municipale
    19 08 06răşini schimbătoare de ioni, saturate sau epuizate
    19 08 07soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni
    19 08 99alte deşeuri nespecificate
    19 09 00deşeuri de la tratarea apei în scop de potabilizare sau de utilizare în industrie
    19 09 01deşeuri solide de la filtrarea primară şi de la sitare
    19 09 02nămoluri de la limpezirea apei
    19 09 03nămoluri de la decarbonatare
    19 09 04cărbune activ epuizat
    19 09 05răşini schimbătoare de ioni, saturate sau epuizate
    19 09 06soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni
    19 09 99alte deşeuri nespecificate
    20 00 00DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
    20 01 00fracţiuni colectate separat
    20 01 01hârtie şi carton
    20 01 02sticlă
    20 01 03resturi mărunte de materiale plastice
    20 01 04alte materiale plastice
    20 01 05resturi mărunte de metale (conserve etc.)
    20 01 06alte metale
    20 01 07lemn
    20 01 08deşeuri organice compostabile de la prepararea hranei (incluzând ulei comestibil şi deşeuri de la prepararea hranei de la cantine şi restaurante)
    20 01 09ulei şi grăsime
    20 01 10îmbrăcăminte
    20 01 11textile
    20 01 12vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini
    20 01 13solvenţi
    20 01 14acizi
    20 01 15baze
    20 01 16detergenţi
    20 01 17substanţe chimice fotografice
    20 01 18medicamente
    20 01 19pesticide
    20 01 20baterii uzate
    20 01 21tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
    20 01 22flacoane cu aerosoli
    20 01 23echipamente cu conţinut de CFC (clorofluorocarbonaţi)
    20 01 24echipamente electronice (cum ar fi plăcile de circuite imprimate)
    20 02 00deşeuri din grădini, parcuri şi spaţii verzi (incluzând deşeuri din cimitire)
    20 02 01deşeuri compostabile
    20 02 02pământ şi pietre
    20 02 03alte deşeuri necompostabile
    20 03 00alte deşeuri municipale
    20 03 01deşeuri municipale amestecate
    20 03 02deşeuri din pieţe
    20 03 03deşeuri stradale
    20 03 04nămoluri din fosele septice
    20 03 05vehicule casat
  --------