ORDIN nr. 1.282 din 14 octombrie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.282 din 14 octombrie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 975 din 12 octombrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.367/2015 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.756/12.10.2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 437 se introduce o nouă poziție, poziția 438, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬────────┬────────┬─────────┐│"438│W55354004│J01CR02│AMOXICILLINUM +│AUGMENTIN │COMPR.│1.000 mg/│BEECHAM│MAREA │CUTIE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ACIDUM │SR 1000 mg/│ELIB. │ 62,5mg │GROUP │BRITANIE│7 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │62,5 mg │PREL. │ │PLC │ │AL/PVC-AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 4 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL.│P-RF│ 28 │1,256071│1,642857│0,000000"│└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴────────┴────────┴─────────┘2. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 463 se introduc 5 noi poziții, pozițiile 464-468, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬─────┬──────┬────────┬───────┬────────────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬──────────┐│"464│W56781001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│140 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 78,164000│ 92,828000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 140 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 465│W56779001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│ 20 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 7,966000│ 10,420000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 20 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 466│W56783001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│250 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│233,776800│263,973600│35,660400 ││ │ │ │ │HF 250 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 467│W56782001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│180 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 97,764000│114,192000│ 0,000000 ││ │ │ │ │HF 180 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 468│W56780001│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM**│TEMOZOLOMIDA│CAPS.│100 mg│STADA │ROMÂNIA│CUTIE CU 1 FLAC.│PR│5│ 37,248000│ 45,472000│ 0,000000"││ │ │ │ │HF 100 mg │ │ │HEMOFARM│ │DIN STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L.│ │ X 5 CAPS. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴─────┴──────┴────────┴───────┴────────────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 14 octombrie 2015.
  p. Ministrul sănătății,
  Dorel Săndesc,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -------