HOTĂRÂRE nr. 779 din 23 septembrie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică pentru perioada 2015-2020, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, prin dispoziţia secretarului de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 3Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională şi în planul de acţiuni prevăzut la art. 2 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Sorin Mihai Grindeanu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

  Gabriel Creţu

  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

  Marcel Opriş

  p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

  Florian Coldea

  Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Bucureşti, 23 septembrie 2015.Nr. 779.  +  Anexa STRATEGIE 23/09/2015