DECRET nr. 446 din 25 mai 1966privind organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 27 mai 1966     +  Articolul 1Instituţiile şi serviciile medico-legale fac parte din sistemul de unităţi medico-sanitare şi sînt organizate potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2Instituţiile medico-legale sînt Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale " Prof. Dr. Mina Minovici", subordonat Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, şi filialele institutului.În cadrul Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale " Prof. Dr. Mina Minovici" funcţionează Comisia superioară medico-legală.În cadrul aceluiaşi institut şi al filialelor sale funcţionează comisii de control şi avizare a actelor medico-legale.  +  Articolul 3În regiuni şi în oraşele Bucureşti şi Constanta funcţionează servicii medico-legale subordonate comitetelor executive ale sfaturilor populare din aceste unităţi administrativ-teritoriale. Serviciile medico-legale au cabinete medico-legale cu sediile în oraşele reşedinţa de raion şi în centrele industriale importante.  +  Articolul 4Instituţiile şi serviciile medico-legale au următoarele atribuţii: a) ajuta organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în stabilirea adevărului prin efectuarea de expertize, noi expertize cînd exista îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza, constatări şi alte lucrări cu caracter medico-legal; b) efectuează cercetări ştiinţifice în problemele de medicina legală; c) contribuie la ridicarea nivelului calitativ al asistenţei medicale prin sesizarea deficienţelor constatate în activitatea unităţilor sanitare cu ocazia efectuării lucrărilor medico-legale.  +  Articolul 5Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale "Prof. Dr. Mina Minovici" efectuează cercetări ştiinţifice, îndrumă şi coordonează activitatea ştiinţifică în domeniul medicinei legale din întreaga ţara şi este forul superior tehnico-metodologic în problemele de medicina legală.  +  Articolul 6Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale "Prof. Dr. Mina Minovici" şi filialele sale efectuează: a) expertize, constatări şi alte lucrări medico-legale la cererea serviciilor medico-legale, atunci cînd acestea considera ca din punct de vedere tehnic nu le poate executa sau la cererea Ministerului Afacerilor Interne, Tribunalul Suprem ori a Procuratorii Generale; b) noi expertize medico-legale, la cererea organelor în drept, în cazurile de:- omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte şi moarte suspecta;- deficiente în acordarea asistenţei medicale;- expertize psihiatrico-legale; c) orice alte lucrări medico-legale prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 7Serviciile medico-legale şi cabinetele lor efectuează expertize şi constatări medico-legale la cererea organelor în drept. Serviciile medico-legale pot efectua şi noi expertize în condiţiile stabilite de regulamentul de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 8Dispoziţiile codului de procedura penală referitoare la efectuarea expertizelor de către laboratoarele de expertize criminalistice sînt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul expertizelor şi noilor expertize medico-legale.  +  Articolul 9Serviciile medico-legale şi cabinetele lor efectuează, cu plata, examinari medico-legale, la cererea persoanelor interesate, în condiţiile prevăzute de regulament, eliberînd certificate medico-legale asupra celor constatate.  +  Articolul 10Costul constatărilor şi expertizelor medico-legale de orice fel, precum şi celelalte cheltuieli prilejuite de efectuarea acestora, se comunică organului care le-a dispus, pentru a fi incluse în cheltuielile judiciare.  +  Articolul 11Modul de aplicare a prevederilor prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 12Decretul nr. 345 pentru înfiinţarea sectorului de medicina judiciară, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 1 septembrie 1953, se abroga.------------