ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 18 martie 1999privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 martie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 1În vederea stimulării exportului de carne de porc şi de pasare se aproba plata unei prime de export de 4.300 mii lei/tona pentru cantitatea de 20.000 de tone carne de porc şi a unei prime de 5.500 mii lei/tona pentru cantitatea de 10.000 de tone carne de pasare.  +  Articolul 2Beneficiază de prima de export, în limita cantităţilor prevăzute la art. 1, agenţii economici care produc şi industrializeaza carne de porc şi de pasare şi livreaza la export aceste produse şi care au încasat prin băncile comerciale din România contravaloarea în valută a exportului.  +  Articolul 3 (1) Sumele necesare pentru acoperirea primelor de export prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru exportul de carne de porc şi de pasare efectuat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sa suplimenteze titlul de cheltuieli "Prime" prin diminuarea corespunzătoare a titlului "Subvenţii", în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi la porumb boabe.  +  Articolul 4În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va aproba norme metodologice privind modul de acordare a primei de export, elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------