RECTIFICARE nr. 781 din 23 septembrie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 781/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 octombrie 2015    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 28 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 25 (cu referire la tabelul de la anexa nr. 3 pct. 17 din actul normativ de bază), în subsolul tabelului se va citi:"*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS."-------