RECTIFICARE nr. 95 din 14 aprilie 2006referitoare la forma republicată a Legii nr. 95/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015    La forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, se face următoarea rectificare :- în loc de: "Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti" se va citi : "Agenţia Naţională de Transplant".-----