HOTĂRÂRE nr. 772 din 16 septembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 29 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarilor generali adjuncţi."2. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aSecretarii de stat, secretarul general, secretariigenerali adjuncţi şi colegiul de conducere al Ministerului"3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi."4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplinesc şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul Justiţiei desemnează secretarul general adjunct care coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul «Cartierul pentru Justiţie - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar». (4) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de unul dintre cei doi secretari general adjuncţi, desemnat de secretarul general, sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă."5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Secretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi emit dispoziţii şi rezoluţii scrise."6. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi, consilieri şi conducătorii compartimentelor administrative."7. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 327 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP)."8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.9. La anexa nr. 3 punctul III, poziţia 2 va avea următorul cuprins:"2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie - 107"

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Robert Marius Cazanciuc

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 16 septembrie 2015.Nr. 772.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)*Font 8*    Numărul maxim de posturi: 327 (exclusiv demnitarii, posturile    aferente cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Ministerului Justiţiei                                      ┌─────────────────┐                                      │ MINISTRU │                                      └─┬─┬─┬──┬──┬─┬─┬─┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │Colegiul ministerului├────────┘ │ │ │ │ │ └───────┤ Cabinet ministru │         └─────────────────────┘ │ │ │ │ │ └───────────────────────┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │Corpul de control al ├──────────┘ │ │ │ └─────────┤ Corpul de consilieri │         │ ministrului │ │ │ │ │ al ministrului │         └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │ Serviciul de ├────────────┘ │ └───────────┤ Direcţia Naţională │         │ audit public intern │ │ │ de Probaţiune **) │         └─────────────────────┘ │ └───────────────────────┘      ┌──────────┬────────────────┬────────────┼─────────────────────────────┬──────────┐      │ │ │ │ │ │      │ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ │      │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │      │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ │      │ │ │      │ ┌────────────────┐ ┌─────┴──────────┐ ┌────────────────┐ │      │ │Secretar general├──┤Secretar general├──┤Secretar general│ │      │ │ adjunct │ └────────────────┘ │ adjunct │ │      │ └────────────────┘ └────────────────┘ │      └────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘                                               │                        ┌──────────────────────┴──┬────────────────────────┬────────────────────────────┐                        │ │ │ │┌───────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ Direcţia elaborare├─┐ │ │ Direcţia drept │ │ │ Direcţia ├─┐ │ │ Direcţia investiţii ├─┐ ││ acte normative │ │ │ │ internaţional şi ├─┐│ │ resurse umane │ │ │ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ │cooperare judiciară │ ││ └──────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ ││ ┌──────────────────┐ │ │ │ Direcţia │ │ ││ Direcţia avizare ├─┼─┘ ┌────────────────────┐ ││ │Serviciul profesii│ │ │ │ financiar - contabilă├─┤ ││ acte normative │ │ │ Direcţia ├─┼┘ │ juridice conexe ├─┼─┘ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ afaceri europene │ │ └──────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ├─┘┌───────────────────┐ │ │şi drepturile omului│ │ ┌──────────────────┐ │ │ Unitatea de │ ││Direcţia contencios├─┘ └────────────────────┘ │ │ Biroul de sta- │ │ │ management public ├─┤└───────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ │tistică judiciară ├─┘ └──────────────────────┘ │                          │Oficiul naţional de │ │ └──────────────────┘ ┌──────────────────────┐ │                          │prevenire a crimina-├─┘ │ Direcţia tehnologia ├─┤                          │lităţii şi cooperare│ │ informaţiei │ │                          │ pentru recuperarea │ └──────────────────────┘ │                          │creanţelor provenite│ ┌────────────────────────┐ │                          │ din infracţiuni*) │ │Direcţia de implementare│ │                          └────────────────────┘ │a proiectelor finanţate ├─┤                                                                           │din împrumuturi externe │ │                                                                           └────────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Direcţia programe ├─┤                                                                            │ europene │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul comunicare ├─┤                                                                            │ şi relaţii publice │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul informaţii ├─┘                                                                            │ clasificate │                                                                            └───────────────────────┘ ─────────────────── ──────────────────── ────────────────── ───────────────────────     PILONUL I PILONUL II PILONUL III PILONUL IV  Afaceri juridice Afaceri internaţionale Sistem judiciar Suport logistic Notă

  ──────────

  *) Organizat la nivel de birou.

  Notă:

  Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.

  **) Structură cu personalitate juridică

  ──────────
  -------