RECTIFICARE nr. 8 din 22 aprilie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015    La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. III pct. 35 (cu referire la norma de la art. 12^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002), în loc de: "Art. 12^1.- ..." se va citi: "Art. 12^2. - ...".----