ORDIN nr. 819 din 14 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.533 din 11 septembrie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 1 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare", după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie:1. set introductor vascular;2. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);3. sondă diagnostică multipolară fixă;4. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;5. sondă diagnostică cuadripolară fixă;6. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;7. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;8. kit pach-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;9. ac pentru puncţie transseptală;10. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;11. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;12. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;13. ghiduri de angioplastie;14. ghiduri metalice pentru abord vascular percutan;15. catetere de angioplastie;16. tubulatura pentru conectarea sondelor irigate de pompă;17. materiale pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);18. kit pericardiocenteză;19. electrozi pentru defibrilare externă;20. electrozi pentru defibrilare electrică;21. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă;22. cateter de ecografie intracardiacă bidimensională;23. cateter de ecografie intracardiacă integrabil în sistemul electroanatomic 3 D;24. cateter de ablaţie cu radiofrecvenţă pentru navigaţie magnetică şi/sau robotică la distanţă;25. micromotor electric de unică folosinţă pentru navigare robotică fără teacă;26. micromotor electric de unică folosinţă pentru navigare robotică cu teacă de suport sau cu teacă deflectabilă;27. balon de contrapulsie intraaortică;"2. La punctul 1 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare", după litera f) se introduc 3 noi litere, literele f^1)-f^3), cu următorul cuprins:"f^1) tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride:1. set care conţine un stent graft (endograft) pentru aorta toracică sau abdominală şi sistem introducător;2. set extensii endograft pentru aorta toracică sau abdominală şi sistem introducător;3. balon de postdilatare stent graft;4. teci introductoare;5. sonde angiografie;6. ghiduri metalice;7. catetere venoase pentru adulţi;8. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);9. snare pentru extragere corpi străini;10. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;11. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă;12. set tournichet;13. set aspirator plagă de unică folosinţă;14. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;15. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;16. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;17. halate chirurgicale de unică utilizare;18. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);19. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);20. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;21. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;f^2) tratamentul pacienţilor cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set valvă aortică transcateter;2. teci introductoare;3. sonde angiografie;4. ghiduri metalice;5. dispozitiv pentru protecţia emboliilor cerebrale;6. snare pentru extragere corpi străini;7. indeflator;8. torquer;9. valvă în Y autostatică;10. ghiduri de angioplastie;11. baloane de angioplastie;12. stenturi pentru angioplastie;13. sondă de stimulare;14. pacemaker temporar;15. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;16. fire de sutură pentru chirurgie vasculară;17. set tournichet;18. set aspirator plagă de unică folosinţă;19. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;21. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;22. halate chirurgicale de unică utilizare;23. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);24. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);25. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;26. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;27. catetere venoase pentru adulţi;28. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);29. cateter Swan-Ganz;30. senzori de saturaţie de oxigen şi PO(2);f^3) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung:1. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară pe termen lung;2. ac de puncţie;3. ghiduri metalice;4. teci introductoare;5. sondă de stimulare;6. pacemaker temporar;7. oxigenatoare pentru adulţi;8. senzori de temperatură pentru oxigenatoare;9. senzori de nivel pentru oxigenatoare;10. seturi CEC;11. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;12. seturi de cardioplegie;13. petece vasculare şi cardiace;14. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;15. material de hemostază vasculară;16. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;17. materiale pentru osteosinteză sternală;18. electrozi epicardici;19. set hemofiltre adulţi şi copii;20. canule pentru circulaţie extracorporală;21. soluţii de cardioplegie;22. aspiratoare toracice;23. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO(2) continuu în timpul circulaţiei extracorporale;24. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;25. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;26. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;27. halate chirurgicale de unică utilizare;28. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;29. set tournichet;30. tub dren toracic siliconat perforat;31. conectoare;32. ceară stern;33. catetere venoase centrale pentru adulţi34. catetere arteriale pentru adulţi (radială, femurală);35. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);36. cateter Swan-Ganz;37. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;38. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;39. senzori de saturaţie de oxigen şi PO(2);40. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);41. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;42. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;"3. La punctul 7 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil se modifică şi va avea următorul cuprins:"Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil1. cateter ventricular;2. cateter peritoneal;3. conector drept;4. conector în «Y»;5. valvă Neonate;6. sistem de drenaj ventricular extern;7. sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  Bucureşti, 14 septembrie 2015.Nr. 819.----