HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 septembrie 2015pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 23 septembrie 2015  În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se resping Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este demis de drept.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  VASILE NISTOR
  Bucureşti, 23 septembrie 2015.Nr. 42.------