ORDIN nr. 5.625 din 31 august 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2012  În baza prevederilor art. 18, art. 61-62, art. 65 alin. (8), art. 89-90, art. 93-94, art. 95 alin. (1) lit. l) și m), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(5), art. 254 alin. (3)-(5), (7)-(10) și (12), art. 262 și 263 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  București, 31 august 2012.Nr. 5.625.  +  Anexa METODOLOGIEde organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelorvacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar