RECTIFICARE nr. 512 din 2 septembrie 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 512/2015
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015    În cuprinsul anexei la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 512/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 septembrie 2015 (cu referire la anexa nr. 1 la regulament), se fac următoarele rectificări:- în loc de "Serviciul de Asistenţă Tehnică şi Cercetare" se va citi "Serviciul de Asistenţă Tehnică şi Cooperare";- în loc de "Direcţia Cercetare şi sinteze" se va citi "Direcţia Cercetare-Sinteze";- în loc de "Compartiment Documente secrete" se va citi "Compartiment documente clasificate";- în loc de "Manageri Publici" se va citi "Compartiment manageri publici".----