ORDIN nr. 5.169 din 8 septembrie 2015privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 septembrie 2015  În baza:- art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011;- Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 4.623 din 28 iulie 2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sub nr. 47.356 din 31 iulie 2015, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" din Bistriţa, Bd. Republicii nr. 8, judeţul Bistriţa-Năsăud.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Bistriţa-Năsăud. Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Emil Florin Albotă,

  secretar de stat
  Bucureşti, 8 septembrie 2015.Nr. 5.169.----