HOTĂRÂRE nr. 140 din 4 martie 1999pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 martie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Se exceptează de la plata furnizarile de date către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------------