ORDIN nr. 1.206 din 11 august 2015pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 8 septembrie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 95.076/DM din 29 iulie 2015,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 42 lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează un plan de calitate a aerului sau, după caz, un plan integrat de calitate a aerului, iar unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează un plan de menţinere a calităţii aerului.  +  Articolul 4Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cât şi pe baza rezultatelor obţinute din modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Dan Popescu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 11 august 2015.Nr. 1.206.  +  Anexa 1LISTAcu unităţile administrativ-teritorialeîntocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │ Poluanţi ││ Aglomerare/Zona ├──────────────┬────────────┬───────────┬──────────┤│ │Dioxid de azot│ │ │ ││ │ şi oxizi │ Pulberi în │ Pulberi în│ ││ │ de azot │ suspensie │ suspensie │ Benzen ││ │ [NO(2)/NO(x)]│ (PM10) │ (PM2,5) │[C(6)H(6)]│├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Bucureşti │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Bacău │ v │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Brăila │ v │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Braşov │ v │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Iaşi │ │ v │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Galaţi │ v │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Municipiul Cluj │ v │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│Oraşul Măgurele │ │ │ │ ││(judeţul Ilfov) │ │ v │ │ │└───────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 2LISTAcu unităţile administrativ-teritorialeîntocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II*Font 7*┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Poluanţi ││ Aglomerare/Zona ├──────────────┬──────────┬──────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤│ │Dioxid de azot│Pulberi în│ │ │ │Monoxid│ │ │ ││ │ şi oxizi de │suspensie │ │ │ Dioxid │ de │ │ │ ││ │ azot │ (PM10, │ Benzen │Nichel│de sulf │ carbon│ Plumb│ Arsen│Cadmiu││ │ [NO(2)/NO(x)]│ PM2,5) │[C(6)H(6)]│ (Ni) │[SO(2)] │ (CO) │ (Pb) │ (As) │ (Cd) │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤│Aglomerare │├───────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤│Municipiul Bacău │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Baia Mare │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Braşov │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Brăila │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Bucureşti │ │ │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Cluj-Napoca │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Constanţa │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Craiova │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Galaţi │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Iaşi │ v │ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Piteşti │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Ploieşti │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Municipiul Timişoara │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┤│Zona (delimitarea administrativă a judeţului) │├───────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┤│Alba │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Arad │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Argeş │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Bacău │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Bacău) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Bihor │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Bistriţa │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Botoşani │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Braşov │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Braşov) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Brăila │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Brăila) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Buzău │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Caraş-Severin │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Călăraşi │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Cluj │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Cluj-Napoca) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Constanţa │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Covasna │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Dâmboviţa │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Dolj │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Galaţi │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Galaţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Giurgiu │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Gorj │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Harghita │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Hunedoara │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Ialomiţa │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Iaşi │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ │(cu excep-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ţia muni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ cipiului │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Iaşi) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Ilfov │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v ││ │ │(cu excep-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ oraşului │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Măgurele) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Maramureş │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Mehedinţi │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Mureş │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Neamţ │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Olt │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Prahova │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Satu Mare │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Sălaj │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Sibiu │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Suceava │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Teleorman │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Timiş │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Tulcea │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Vaslui │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Vâlcea │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │├───────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤│Vrancea │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │ v │└───────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘------