ORDIN nr. M.82 din 24 august 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015    Având în vedere dispoziţiile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, centrele militare şi celelalte unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apărării naţionale,

    Mircea Duşa
    Bucureşti, 24 august 2015.Nr. M.82.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 24/08/2015