ORDIN nr. 100 din 24 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 2 septembrie 2015    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 162 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 163-176, cu următorul cuprins:"163. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba164. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «VASILE GOLDIŞ» al Judeţului Arad165. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «DUNĂREA» al Judeţului Brăila166. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «DEALUL SPIRII» Bucureşti-Ilfov167. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «VLAŞCA» al Judeţului Giurgiu168. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Lt. col. DUMITRU PETRESCU» al Judeţului Gorj169. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «IANCU DE HUNEDOARA» al Judeţului Hunedoara170. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «BARBU CATARGIU» al Judeţului Ialomiţa171. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «PETRODAVA» al Judeţului Neamţ172. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «MATEI BASARAB» al Judeţului Olt173. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «BANAT» al Judeţului Timiş174. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «DELTA» al Judeţului Tulcea175. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «PODUL ÎNALT» al Judeţului Vaslui176. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «GENERAL MAGHERU» al Judeţului Vâlcea".2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-176."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-176 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. Anexa nr. 140 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 162 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. 163-176, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Gabriel Oprea
    Bucureşti, 24 august 2015.Nr. 100.  +  Anexa 1(Anexa nr. 140 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. DUMITRU CROITORU" al Judeţului SibiuÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. DUMITRU CROITORU" al Judeţului Sibiu din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă: 1. pe albastru, un trichet de aur; 2. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "Cpt. DUMITRU CROITORU" AL JUDEŢULUI SIBIU.Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 centimetri şi lăţimea de 66 centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 36 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 15 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 32 centimetri.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 centimetri, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea unităţii INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "Cpt. DUMITRU CROITORU" AL JUDEŢULUI SIBIU, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 centimetri.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 centimetri, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) trichetul - element preluat de la stema a judeţului Sibiu pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 2(Anexa nr. 163 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul de Jandarmi Judeţean AlbaÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut, despicat, având, în partiţia din dextra, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în partiţia din senestra, pe roşu, un legionar roman de argint, redat în întregime din faţă şi privind spre dreapta, ţinând în mâna dreaptă o lance, de asemenea, de argint, poziţionată puţin oblic spre dextra, iar în stânga un scut negru având în câmp literele VRR scrise cu argint, dispuse V în registrul de sus, iar RR în cel de jos.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ALBA.Semnificaţiile elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) legionarul roman - element preluat din vechea stemă a judeţului Alba pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 3(Anexa nr. 164 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "VASILE GOLDIŞ" al Judeţului AradÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "VASILE GOLDIŞ" al Judeţului Arad are în componenţă:Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi în stânga ramuri de stejar, totul din argint; 2. pe argint, o tură portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiş şi având o poartă deschisă, neagră.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (în partea de sus, în sensul acelor de ceasornic) "VASILE GOLDIŞ" AL JUDEŢULUI ARAD (în partea de jos şi în sensul invers acelor de ceasornic).Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari, folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) tura portocalie cu triunghi albastru alezat - protecţia civilă; e) cetatea cu trei turnuri - este preluată din însemnul heraldic al judeţului Arad, element reprezentativ al judeţului pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 4(Anexa nr. 165 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DUNĂREA" al Judeţului BrăilaÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "DUNĂREA" al Judeţului Brăila din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DUNĂREA" AL JUDEŢULUI BRĂILA.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) nava cu pânze - element preluat de la stema judeţului Brăila pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 5(Anexa nr. 166 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DEALUL SPIRII" Bucureşti-IlfovÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "DEALUL SPIRII" Bucureşti-Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. albastru, încărcat, pe centru, cu Sfântul Dumitru, înfăţişat de argint, nimbat de aur, redat în întregime, din faţă, purtând pelerină, având o cruce pe piept, cu mâinile uşor detaşate de corp, flexate din cot, spre exterior, la aproximativ 90°, răsucite din încheieturi spre interior, cu palmele poziţionate în bară (dreapta) şi în bandă (stânga), ţinând, în pronaţie, cu dreapta o suliţă, aşezată în pal, înaltă aproape cât personajul, în stânga, o cruce latină, dispusă, de asemenea, în pal, înaltă de la vârful nimbului şi până în dreptul genunchilor; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 4. pe roşu, silueta unei biserici de argint, văzută din faţă, cu un singur turn şi cu 6 arcade deasupra uşii de intrare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DEALUL SPIRII" BUCUREŞTI-ILFOV.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) Sfântul Dumitru şi biserica - elemente preluate de la stemele municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov pe teritoriile cărora unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 6(Anexa nr. 167 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "VLAŞCA" al Judeţului GiurgiuÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "VLAŞCA" al Judeţului Giurgiu din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe albastru, 3 copaci smulşi, de argint, poziţionaţi 2:1; 3. pe albastru, o secure de luptă, cu tăişul dublu, asuprind o semilună; 4. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "VLAŞCA" AL JUDEŢULUI GIURGIU.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) copacii smulşi, semiluna şi securea - elemente preluate de la stema judeţului Giurgiu pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 7(Anexa nr. 168 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. col. DUMITRU PETRESCU" al Judeţului GorjÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. col. DUMITRU PETRESCU" al Judeţului Gorj din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, un cerb de aur stând pe o terasă verde.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "Lt. col. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEŢULUI GORJ.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) cerbul - element preluat de la stema judeţului Gorj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 8(Anexa nr. 169 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "IANCU DE HUNEDOARA" al Judeţului HunedoaraÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "IANCU DE HUNEDOARA" al Judeţului Hunedoara din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat în săritoare: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, un corb negru, ţinând în cioc un inel de aur, cu piatră roşie, şi stând pe o ramură verde de stejar; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 4. pe purpuriu, un caduceu de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * (în partea de sus şi în sensul acelor de ceasornic) "IANCU DE HUNEDOARA" AL JUDEŢULUI HUNEDOARA * (în partea de jos şi în sens invers acelor de ceasornic).Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "IANCU DE HUNEDOARA" al Judeţului Hunedoara va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 100 centimetri şi lăţimea de 66 centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe.Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 38 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 14 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 31 centimetri.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 centimetri, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea unităţii INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "IANCU DE HUNEDOARA" AL JUDEŢULUI HUNEDOARA, iar la partea superioară, de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 centimetri.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 centimetri, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele: sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând: aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar: forţa, puterea; autoritatea veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat: protecţia civilă; e) caduceul de argint: reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav; f) corbul cu inel de aur cu piatră roşie în cioc: elemente preluate de la stema judeţului Hunedoara pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 9(Anexa nr. 170 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU CATARGIU" al Judeţului IalomiţaÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU CATARGIU" al Judeţului Ialomiţa din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, un snop de grâu de aur, aşezat în pal; 4. pe roşu, un caduceu de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BARBU CATARGIU" AL JUDEŢULUI IALOMIŢA.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) snopul de grâu - element preluat de la stema judeţului Ialomiţa pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; f) caduceul de argint: reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav.  +  Anexa 10(Anexa nr. 171 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "PETRODAVA" al Judeţului NeamţÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "PETRODAVA" al Judeţului Neamţ, din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * (în partea de sus şi în sensul acelor de ceasornic) "PETRODAVA" AL JUDEŢULUI NEAMŢ (în partea de jos şi în sens invers acelor de ceasornic).Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1. în cartierul 1, pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi în stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. în cartierul 2, pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. în cartierul 3, pe albastru, capra neagră, sărind spre dreapta peste o stâncă din argint.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiului pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) turta portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat - protecţia civilă; e) capra neagră şi stânca - elemente preluat de la stema judeţului Neamţ, pe teritoriul căreia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 11(Anexa nr. 172 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "MATEI BASARAB" al Judeţului OltÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "MATEI BASARAB" al Judeţului Olt din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat şi semităiat la dextra: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, un turn de argint, donjonat de un turnuleţ crenelat de acelaşi metal.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "MATEI BASARAB" AL JUDEŢULUI OLT.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar -forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) turnul donjonat - element preluat de la stema judeţului Olt pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 12(Anexa nr. 173 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" al Judeţului TimişÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" al Judeţului Timiş din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, un leu de aur, ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, născând dintr-un zid crenelat, de acelaşi metal şi rostuit negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BANAT" AL JUDEŢULUI TIMIŞ.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele: sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând: aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar: forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat: protecţia civilă; e) leul cu sabia, zidul crenelat: elemente preluate de la stema judeţului Timiş pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 13(Anexa nr. 174 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DELTA" al Judeţului TulceaÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "DELTA" al Judeţului Tulcea din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut împărţit în furcă răsturnată: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, doi delfini din aur, afrontaţi; între cei doi delfini se află o cruce paleocreştină de aur.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DELTA" AL JUDEŢULUI TULCEA.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) delfinii şi crucea - elemente preluate de la stema judeţului Tulcea pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 14(Anexa nr. 175 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "PODUL ÎNALT" al Judeţului VasluiÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "PODUL ÎNALT" al Judeţului Vaslui din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat şi semităiat la dextra: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, trei peşti suprapuşi, de argint, redaţi spre dreapta.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "PODUL ÎNALT" AL JUDEŢULUI VASLUI.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) cei trei peşti - elemente preluate de la stema judeţului Vaslui, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 15(Anexa nr. 176 la Ordinul nr. 490/2008)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GENERAL MAGHERU" al Judeţului VâlceaÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "GENERAL MAGHERU" al judeţului Vâlcea din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3. pe albastru, o fântână tradiţională, de aur, flancată, în partea dreaptă, de un bărbat, redat în întregime şi din profil spre stânga, îmbrăcat în costum popular, purtând căciulă pe cap, de argint, ţinând, cu ambele mâini, frâul unui cal cabrat, de acelaşi metal, aflat în partea stângă.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "GENERAL MAGHERU" AL JUDEŢULUI VÂLCEA.Semnificaţiile elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) fântâna flancată de om şi de cal - elemente preluate de la stema judeţului Vâlcea pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.----