HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2011 (*actualizată*)privind adoptarea Statutului profesiei de avocat(actualizată la data de 27 august 2015*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
  • ----------În aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. d) şi al art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,verificând lucrările Congresului avocaţilor din 10-11 iunie 2011,procedând la examinarea formei finale a Statutului profesiei de avocat,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 3 decembrie 2011, hotărăşte:  +  Articolul 1Se adoptă şi se comunică spre publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul profesiei de avocat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre şi Statutul profesiei de avocat se publică pe pagina web www.unbr.ro  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se comunică barourilor, preşedintelui Comisiei centrale de cenzori, preşedintelui comisiei centrale de disciplină şi preşedintelui Casei de Asigurări a Avocaţilor, care vor lua măsuri de aplicare a acesteia.

    Preşedintele Consiliului Uniunii

    Naţionale a Barourilor din România,

    Gheorghe Florea
    Bucureşti, 3 decembrie 2011.Nr. 64.  +  AnexăSTATUT 03/12/2011