RECTIFICARE nr. 31 din 30 iunie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. III [cu referire la norma de la art. 1 alin. (5^2) din ordonanţa de bază], în loc de: "(5^2)" se va citi: "(5^4)".-----