ORDONANŢĂ nr. 28 din 19 august 2015pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul I (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, IRENA, cu sediul la Abu Dhabi. (2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se face din bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual de adunarea generală a organizaţiei.  +  Articolul IIÎn anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră" la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I, după numărul curent 62 se introduce un nou număr curent, numărul curent 63, cu următorul cuprins:┌────┬──────────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Anul │ Anul │ Instituţia română care ││crt.│ organizaţiei │ │înfiinţării│ aderării │ coordonează relaţiile ││ │ │ │ │ României │ cu organizaţia ││ │ │ │ │ │internaţională respectivă│├────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────────────────┤│"63.│Agenţia │ Abu │ 2009 │ 2011 │Ministerul Energiei, ││ │Internaţională│ Dhabi │ │ │Întreprinderilor Mici şi ││ │pentru Energie│ │ │ │Mijlocii şi Mediului de ││ │Regenerabilă │ │ │ │Afaceri" │└────┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────────────────────┘

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici

  şi mijlocii şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 28.-------