LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)*), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii.*) Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Se ratifică Amendamentele din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)*), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014.*) Amendamentele din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  București, 21 iulie 2015.Nr. 214.CONVENȚIEprivind munca în sectorul maritim (MLC 2006)AMENDAMENTELEla convenția privind munca în domeniul maritim, 2006, aprobate în cadrul celei de-a osuta treia sesiune a sa, Geneva, 11 Iunie 2014