ORDIN nr. 547 din 3 august 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.370 din 3 august 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare a) proceduri de dilatare percutană:1. pachet câmpuri sterile2. ac puncţie femurală;3. ac puncţie radială;4. set introducător femurală;5. set introducător radială;6. manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. extensii pentru cateter;12. seringi pentru injectomat 50 ml;13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;15. cateter diagnostic pentru angiografie;16. cateter ghid pentru angioplastie;17. valvă hemostatică pentru angioplastie;18. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);19. introducător pentru arc ghid angioplastie;20. torquer pentru arc ghid angioplastie;21. balon angioplastie;22. balon angioplastie tip cutting;23. balon angioplastie tip angio-sculpt;24. balon acoperit cu substanţe antiproliferative (DEB);25. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);26. stent graft pentru angioplastie coronariană;27. stent metalic (BMS);28. dispozitiv de aspiraţie a trombului;29. dispozitiv de protecţie distală;30. cateter burghiu pentru proceduri de rotablaţie;31. microcateter pentru angioplastie;32. arc ghid angioplastie;33. balon contrapulsaţie;34. Snare wire;35. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»;36. sondă pentru tomografie de coerenţă optică (OCT);37. sondă pentru ecografie intravasculară;38. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;39. tornous;40. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;41. sondă de stimulare temporară;42. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;43. celule adaptoare pentru măsurare hemodinamică invazivă;44. kit pericardiocenteză; b) proceduri de electrofiziologie:1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosinţă, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie;2. set introducător vascular;3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);8. sondă diagnostică multipolară fixă;9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;14. ac pentru puncţie transseptală;15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;19. ghiduri de angioplastie;20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);24. kit pericardiocenteză;25. electrozi pentru defibrilare externă;26. electrozi pentru monitorizare electrică;27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă; c) stimulatoare cardiace:1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe);2. introductor tip «peel-away»;3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;7. fire de sutură chirurgicală;8. electrozi pentru defibrilare externă;9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;11. sondă de stimulare temporară;12. pansamente sterile specializate;13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive; d) defibrilatoare interne:1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;3. sondă de defibrilare internă;4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;5. electrozi pentru defibrilare externă;6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă);7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecţie sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare);8. fire de sutură chirurgicală;9. introductoare peel away; e) terapia de resincronizare:1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;4. cateter Swan Ganz;5. fire de sutură chirurgicală;6. electrozi pentru defibrilare externă;7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;9. sondă de stimulare temporară;10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecţia sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, şurubelniţe); f) chirurgie cardiacă:1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;2. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;3. seturi de cardioplegie;4. valve cardiace mecanice;5. valve cardiace biologice;6. inele de valvuloplastie;7. proteze şi petece vasculare şi cardiace;8. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;9. material de hemostază vasculară;10. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;11. materiale pentru osteosinteze sternale;12. electrozi epicardici;13. balon de contrapulsaţie aortică;14. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;15. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);16. set hemofiltre adulţi şi copii;17. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală;18. conducte valvulate;19. soluţii de cardioplegie;20. aspiratoare toracice;21. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»;22. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO2 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;23. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;24. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;25. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;26. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară;27. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;28. senzori de nivel pentru oxigenatoare;29. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;30. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosinţă;31. halate chirurgicale de unică utilizare;32. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord bătând;33. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene;34. dispozitive pentru orificii aortice (aortic «punch»);35. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;36. endografturi pentru chirurgie aortică;37. proteze arteriale;38. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;39. clipuri vasculare;40. valve aortice transcateter;41. catetere venoase centrale pentru adulţi şi copii;42. catetere arteriale pentru adulţi şi copii (radială, femurală);43. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);44. cateter Swan-Ganz;45. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;46. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;47. set încălzitor sânge pacient;48. butelii de oxid nitric;49. senzori de saturaţie de oxigen şi PO2;50. traductoare de presiune şi set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);51. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;52. catetere dializă adulţi;53. circuite complete cu filtru şi substituenţi pentru dializă acută;54. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;55. senzori NIRS pentru monitorizarea circulaţiei cerebrale;56. sistem închis, de unică folosinţă, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;57. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operaţie, compatibilă cu aparatura din dotare;58. cartuşe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;59. cartuşe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;60. cartuşe pentru monitorizat ACT;61. sonde Fogarty;62. set tournichet;63. dispozitiv recoltare venă safenă;64. tub dren toracic siliconat perforat;65. conectoare;66. ceară stern;67. snare pentru extragere corpi străini;68. teci introductoare, sonde angiografie, ghiduri metalice pentru procedurile de implantare valve transcateter/endoproteze, angiografie intraoperatorie; g) chirurgie vasculară:1. fire sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;2. clipuri vasculare;3. proteze vasculare:3.1. DACRON;3.2. argint;3.3. PTFE;4. endoproteze aortice toracice şi abdominale cu extensii;5. teci introducătoare, set teci peel-away F 6-18;6. sonde angiografie, sonda Pig - tail cu markeri;7. ghiduri metalice pentru procedurile de implantare endoproteze aortice, arc hidrofilic, arc ghid superstiff;8. endoproteze pentru artere periferice;9. snare pentru extragere corpi străini;10. device pentru închidere percutanată a arterei femurale;11. sonde Fogarty;12. seturi pentru cell saver;13. conduct valvulat;14. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace - vasculare;15. stripper venos;16. sonda laser pentru varice, sonda de radiofrecvenţă şi sonde pentru vapori;17. stenturi pentru sistemul venos;18. filtre cava inferioară sau superioară temporare sau definitive;19. shunt carotidă;20. petece vasculare;21. set peridurală;22. catetere arteriale;23. catetere venoase centrale;24. balon contrapulsaţie aortică;25. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;26. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosinţă;27. halate chirurgicale de unică folosinţă;28. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;29. stenturi şi baloane arteriale periferice;30. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializa acută; h) proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale pentru: h1) închiderea unui canal arterial permeabil:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set (pentru defectele mari);15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent; h2) închiderea unui defect septal interatrial:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid standard metalic, cu vârf curbat;10. cateter diagnostic MPA;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului; h3) închiderea unui defect septal interventricular:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. multi snare set;15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special; h4) dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;7. robinet 3 căi;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. cateter multitrack;15. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;16. indeflator; h5) dilatarea unei stenoze valvulare aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. seturi introducătoare radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. cateter diagnostic MPA;12. cateter diagnostic pigtail;13. baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;14. indeflator; h6) dilatarea/stentarea unei coarctaţii aortice:1. set angiografie;2. sistem manifold;3. tuburi conectoare;4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat;5. tub conector de înaltă presiune;6. robinet 3 căi;7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;8. set introducător radial;9. ghid hidrofil, cu vârf curbat;10. ghid standard metalic, cu vârf curbat;11. ghid super stiff, cu vârf drept;12. cateter diagnostic MPA;13. cateter diagnostic pigtail;14. balon de dilatare arterială;15. stenturi premontate (CP stent) pe balon;16. indeflator; h7) efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliative, urgenţă neonatală la pacienţii cu transpoziţia marilor vase:1. set angiografie;2. set introducător radial;3. balon de atrioseptostomie Rashkind."2. La punctul 7 "Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, după subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu următorul cuprins:"6. electrod de neurostimulare chirurgicală."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    Vasile Ciurchea
    Bucureşti, 3 august 2015.Nr. 547.-------