RECTIFICARE nr. 582 din 15 iulie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 582/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015    La Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 27 iulie 2015, se face următoarea rectificare:- La art. II, în loc de: "... pct. 10,..." se va citi: "... pct. 11,...".----