NORMĂ nr. 10 din 5 august 2015pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015  În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 august 2015,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul 1Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 şi 570 bis din 31 iulie 2014.  +  Articolul 4Asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare şi subunităţile acestora vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 5Termenul de depunere de către societăţile din domeniul asigurărilor a raportărilor contabile întocmite la 30 iunie 2015 la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la Ministerul Finanţelor Publice este 17 august 2015.  +  Articolul 6Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

  Preşedintele

  Autorităţii de Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 5 august 2015.Nr. 10.  +  AnexăSISTEM 05/08/2015