ORDIN nr. 86 din 31 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 148 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 149-162, cu următorul cuprins:"149. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor150. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia151. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Căpitan Puică Nicolae» al judeţului Argeş152. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Crişana» al judeţului Bihor153. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Bistriţa» al judeţului Bistriţa-Năsăud154. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Nicolae Iorga» al judeţului Botoşani155. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Ţara Bârsei» al judeţului Braşov156. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Neron Lupaşcu» al judeţului Buzău157. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Barbu Ştirbei» al judeţului Călăraşi158. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Avram Iancu» al judeţului Cluj159. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dobrogea» al judeţului Constanţa160. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Mihai Viteazul» al judeţului Covasna161. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Basarab I» al judeţului Dâmboviţa162. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Oltenia» al judeţului Dolj2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-162."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-162 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexele nr. 33 şi 59 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 148 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. 149-162, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 31 iulie 2015.Nr. 86.  +  Anexa 1(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 490/2008)CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNEEmblema Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de lauri verzi, o liră portocalie peste care broşează o carte deschisă, de argint, cu 8 file răsfirate, 4 spre dreapta, 4 spre stânga. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de acelaşi metal: * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE * CENTRUL CULTURAL.Semnificaţia elementelor însumate: a) cartea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă; b) lira - inspiraţia poetică şi muzicală; c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.  +  Anexa 2(Anexa nr. 59 la Ordinul nr. 490/2008)ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE"SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCAÎnsemnul heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu o cetate de argint, rostuită negru, deschisă şi ajurată albastru, având deasupra două ramuri de lauri de aur, iar în şef o carte deschisă de argint.Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: PER ASPERA AD ASTRA (PE CĂI GRELE PÂNĂ LA STELE).În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de argint, pe fond roşu: * ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE * "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA.Drapelul distinctiv al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 100 de centimetri şi lăţimea de 66 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 36 de centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 15 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 32 de centimetri.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea unităţii ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA, iar la partea superioară, de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificaţia elementelor însumate: a) cetate - protecţie, apărare; nobleţe veche; b) ramurile de lauri - victoria; c) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.  +  Anexa 3(Anexa nr. 149 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BIHOR
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un turn de argint, rostuit negru, cu o fereastră ajurată negru şi cu poarta închisă.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BIHOR.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) turnul - element preluat de la stema judeţului Bihor pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 4(Anexa nr. 150 la Ordinul nr. 490/2008)

  CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII

  CADRELOR JANDARMI MONTAN SINAIA
  Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut încărcat cu o săritoare de aur, având în cartierul 1, pe albastru, o stea de argint, în 2, pe roşu, un pumnal de argint, înzestrat de aur, poziţionat în pal, cu vârful în jos, în 3, pe roşu, un piolet de aur, aşezat în pal şi în 4, pe albastru, o grenadă aprinsă de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI MONTAN * SINAIA.Semnificaţia elementelor însumate: a) săritoare - piesă onorabilă de prim ordin care, în cazul de faţă, face referire la schiuri, mijloacele cu care personalul din cadrul unităţii participă, în anotimpul rece, la acţiuni în mediul alpin; b) steaua de argint - unitate de învăţământ; c) pumnalul - justiţie şi onoare militară; d) piolet - instrument folosit şi de alpiniştii din unitate la escaladări; e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.
   +  Anexa 5(Anexa nr. 151 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "CĂPITAN PUICĂ NICOLAE" AL JUDEŢULUI ARGEŞ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Căpitan Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o acvilă de aur, cu ciocul şi ghearele roşii, care îşi ia zborul de pe un munte verde cu trei piscuri.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "CĂPITAN PUICĂ NICOLAE" AL JUDEŢULUI ARGEŞ.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) acvila care stă pe muntele verde - element preluat de la stema judeţului Argeş pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 6(Anexa nr. 152 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "CRIŞANA" AL JUDEŢULUI BIHOR
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al Judeţului Bihor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat şi semităiat la dextra: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe portocaliu, un turn crenelat de argint, rostuit negru, dotat cu o fereastră şi o poartă închisă; 3) pe albastru, în partea de jos, trei brâuri undate, cel din mijloc mai gros, peste care pluteşte o floare de nufăr, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "CRIŞANA" AL JUDEŢULUI BIHOR.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turnul şi brâurile undate - elemente preluate de la stema judeţului Bihor pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) floarea de nufăr - face parte din flora judeţului Bihor.
   +  Anexa 7(Anexa nr. 153 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "BISTRIŢA" AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa-Năsăud din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat şi semităiat la dextra: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, un bărbat, purtând costum popular, ţinând în mâna dreaptă o suliţă, iar în stânga un scut rotund.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BISTRIŢA" AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) personajul în costum popular - element preluat de la stema judeţului Bistriţa-Năsăud pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 8(Anexa nr. 154 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, trei luceferi de argint, cu câte 6 raze, poziţionaţi în pal; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "NICOLAE IORGA" AL JUDEŢULUI BOTOŞANI.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) luceferii - elemente preluate de la stema judeţului Botoşani pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 9(Anexa nr. 155 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "ŢARA BÂRSEI" AL JUDEŢULUI BRAŞOV
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" al Judeţului Braşov din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, un trunchi de copac, de argint, smuls, ieşind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu pietre preţioase.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ŢARA BÂRSEI" AL JUDEŢULUI BRAŞOVSemnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) coroana şi trunchiul de copac smuls - elemente preluate de la vechea stemă a oraşului Braşov pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 10(Anexa nr. 156 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "NERON LUPAŞCU" AL JUDEŢULUI BUZĂU
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Neron Lupaşcu" al Judeţului Buzău din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o biserică de argint, rostuită negru, redată din profil, având la dextra un turn acoperit străpuns de o fereastră circulară şi de o alta arcuită deasupra ei, precum şi alte trei ferestre arcuite pe faţada laterală, două în dreptul navei şi una în dreptul absidei, iar acoperişul având pe flancuri, în partea de sus, două globuri crucifere, terminate cu câte o cruce latină, edificiu pe care stă o acvilă de aur, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi zborul coborât.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "NERON LUPAŞCU" AL JUDEŢULUI BUZĂU.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) biserica cu acvila - elemente preluate de la stema judeţului Buzău pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 11(Anexa nr. 157 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "BARBU ŞTIRBEI" AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Ştirbei" al Judeţului Călăraşi din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, un caduceu de argint; 4) pe purpuriu, un călăraş cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, puşca la spate, raniţa şi sabia la şoldul drept, ţinând cu mâinile frâul şi stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BARBU ŞTIRBEI" AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) caduceul de argint: reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav; f) călăraşul - armă vorbitoare, făcând referire la denumirea judeţului pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 12(Anexa nr. 158 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "AVRAM IANCU" AL JUDEŢULUI CLUJ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al Judeţului Cluj din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, Lupa Capitolină de argint, conturnată; 4) pe roşu, un caduceu de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "AVRAM IANCU" AL JUDEŢULUI CLUJ.Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al Judeţului Cluj va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 de centimetri şi lăţimea de 66 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 38 de centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 14 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 31 de centimetri.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "AVRAM IANCU" AL JUDEŢULUI CLUJ, iar la partea superioară, de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) Lupa Capitolină - element preluat de la stema judeţului Cluj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; f) caduceul de argint - reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav.
   +  Anexa 13(Anexa nr. 159 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "DOBROGEA" AL JUDEŢULUI CONSTANŢA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al Judeţului Constanţa din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, monumentul Tropaeum Traiani, de asemenea, de argint, redat din faţă.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DOBROGEA" AL JUDEŢULUI CONSTANŢA.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) monumentul Tropaeum Traiani - element preluat de la stema judeţului Constanţa pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 14(Anexa nr. 160 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "MIHAI VITEAZUL" AL JUDEŢULUI COVASNA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al Judeţului Covasna din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, Sfântul Gheorghe, îmbrăcat în armură, purtând pe cap un coif cu panaş, încins cu o sabie la şoldul stâng, cu o pelerină fluturând la spate, călare pe un cal cabrat, ţinând, cu ambele mâini, o suliţă, poziţionată în bară şi îndreptată spre gura unui balaur, aflat cu o parte a corpului sub cal, având capul conturnat şi dispus, oblic, în bară şi limba scoasă, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "MIHAI VITEAZUL" AL JUDEŢULUI COVASNA.Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 de centimetri şi lăţimea de 66 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 38 de centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 14 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 31 de centimetri.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "MIHAI VITEAZUL" AL JUDEŢULUI COVASNA, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) Sfântul Gheorghe este, în cazul de faţă, armă vorbitoare, făcând referire la municipiul Sfântu Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 15(Anexa nr. 161 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "BASARAB I" AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al Judeţului Dâmboviţa din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat şi despicat în şef: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o căprioară de argint, redată din profil, spre dextra.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BASARAB I" AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) căprioara - element preluat de la stema judeţului Dâmboviţa pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
   +  Anexa 16(Anexa nr. 162 la Ordinul nr. 490/2008)

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  "OLTENIA" AL JUDEŢULUI DOLJ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al Judeţului Dolj din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat şi semităiat la dextra: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, un leu, încoronat de aur, armat, aprins şi limbat roşu, ţinând cu labele anterioare, de mâner şi de lamă, o spadă, de acelaşi metal, aşezată în pal.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "OLTENIA" AL JUDEŢULUI DOLJ.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) leul cu spada - elemente preluate de la stema judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; limba şi ghearele roşii - forţa unităţii.-----