LEGE nr. 35 din 4 decembrie 1990 (*actualizată*)privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României(actualizată la data de 2 august 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aproba Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.  +  Articolul 3Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea şi primele ce se acorda personalului navigant, personalului tehnic de aviaţie şi paraşutiştilor militari din forţele armate ale Republicii Socialiste România se abroga.Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUSTATUT 04/12/1990