ORDIN nr. 695 din 15 iunie 2015privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 2.140 din 15 iunie 2015
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 695 din 15 iunie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015  În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţa Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) serviciile de întreţinere şi pentru reparaţiile autoturismelor, inclusiv cheltuielile cu reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionării autoturismelor şi echipamentelor cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului; f) carburanţi, lubrifianţi şi consumabilele pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului;"2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, echipamente, dacă sunt în proprietatea Autorităţii de management şi/sau a organismelor intermediare, sunt necesare funcţionării acestora, respectiv plata primelor de asigurare pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier şi cumpărarea de mijloace de transport, utilizate exclusiv în scopul proiectului, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  -------