ORDIN nr. 373 din 28 iulie 2015pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 29 iulie 2015  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru anul 2015, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului 2014 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2014 în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe. (2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiţii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2014 are la bază 8 contracte încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii pentru construirea a 243 de locuinţe cu un total de 30.464,55 mp suprafaţă construită desfăşurată şi este de 1.579,17 lei/mp inclusiv T.V.A. (3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investiţii pentru un număr de 16 obiective puse în funcţiune în cursul anului 2014, cu 731 de locuinţe şi un total de 57.634,41 mp suprafaţă construită desfăşurată. (4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,0748 rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2014, respectiv 1.650,39 lei/mp inclusiv T.V.A., şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuinţe, respectiv 1.540,55 lei/mp inclusiv T.V.A.  +  Articolul 2Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, calculată conform art. 1 este de 1.691,29 lei/mp inclusiv T.V.A.  +  Articolul 3Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 373.----