ORDIN nr. 221 din 7 iulie 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă spaţii de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă, iar cea de-a doua categorie să fie inferioară clasificării generale a structurii. Categoria generală de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 65% din totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară."2. La anexa nr. 1.5, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii care participă la activităţile gospodăreşti sau meşteşugăreşti."3. La anexa nr. 1.5, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor, pe un teren cu o suprafaţă1 minimă compactă calculată prin înmulţirea numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai mică de 500 mp*1). Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau meşteşugăreşti pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp. Notă

  ──────────

  *1) Suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei."

  ──────────
  4. Anexa nr. 1.5.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, spaţiile de cazare înscrise în fişele anexe ale certificatelor de clasificare eliberate anterior intrării în vigoare a acestui ordin, care sunt încadrate la o categorie superioară celei înscrise pe certificatul de clasificare, se clasifică la categoria generală înscrisă pe certificatul de clasificare.  +  Articolul IIIÎn termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare ce intră sub incidenţa prevederilor art. II au obligaţia să transmită Autorităţii Naţionale pentru Turism fişele anexe în original ale certificatelor de clasificare aferente structurilor de primire în cauză, în vederea modificării acestora.  +  Articolul IVNerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. III se sancţionează potrivit art. 16 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,

  Florenţa Mirela Matichescu,

  vicepreşedinte
  Bucureşti, 7 iulie 2015.Nr. 221.  +  Anexă(Anexa nr. 1.5.1. la normele metodologice)Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primireturistice cu funcţiuni de cazare de tippensiune turistică şi pensiune agroturistică┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ CRITERII SUPLIMENTARE*) │ ││ *) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru │ Puncte ││ categoria respectivă. │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│1. Sisteme de management │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- implementarea unui sistem de management al calităţii │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management de mediu │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor│ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi │ ││securitate ocupaţională │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- obţinerea etichetei ecologice │ 25 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│2. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- drum carosabil până la poarta pensiunii │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- semnalizare de la şoseaua principală │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- iluminat exterior │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- izolarea fonică a clădirii │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│- ambianţa generală a exteriorului: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│ ● aspectul foarte bun al construcţiilor │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, │ ││ grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru │ ││ divertisment) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│3. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură │ ││minimum 5% din consumul general │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- izolarea fonică între camere şi spaţiile comune │ 8 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, │ ││lecturare, conversaţie │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- televizoare cu recepţie canale TV în toate camerele │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- şemineu │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- dotare cu jocuri de societate (şah, table, remi, cărţi de │ ││joc etc.) │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- biliard │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- tenis de masă │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- aer condiţionat │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- telefon în fiecare cameră │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- decorarea de ansamblu a interiorului │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- calitatea mobilierului, armonia culorilor │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- posibilitate de conexiune la internet │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- masă şi fier de călcat │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- maşină automată de spălat rufe │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- uscător de păr │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- grătar în aer liber │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- locuri de joacă amenajate pentru copii │ 7 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- sală de fitness │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- saună, jacuzzi │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- piscină în aer liber │ 15 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- piscină acoperită │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi │ 12 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, │ ││sănii, biciclete, ambarcaţiuni, echitaţie etc.) │ 13 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- personal calificat pentru practicarea sporturilor de agrement │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- aparat CD, DVD │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- antenă TV satelit sau cablu │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi │ ││gospodăreşti │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- acces la computer │ 5 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│4. Dotarea bucătăriilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- unitate de alimentaţie publică (după caz) │ 20 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- vase de bucătărie din inox │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, │ ││nedesperecheate, în număr corespunzător capacităţii de cazare │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│- aparatură electrică: │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│ ● robot-mixer │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● cafetieră │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● cuptor cu microunde │ 6 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● hotă │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● maşină de spălat vase │ 10 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ ● toaster (prăjitor de pâine) │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│5. Protecţia turiştilor │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│● Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a │ ││structurilor de primire turistice │ 30 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Total punctaj realizat │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘-----