ORDIN nr. 118 din 17 iulie 2015privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 79 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 118 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii finali duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2010 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2010.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 17 iulie 2015.Nr. 118.  +  AnexăSTANDARD 17/07/2015