DECIZIE nr. 76 din 14 iulie 2015privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015  În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) și ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de minuta comună a ARAIEX, UNART, ADPFR și UPFR înregistrată la ORDA cu nr. RG II/5.569/09.07.2015 și de punctul de vedere al CREDIDAM cu privire la aceasta înregistrat la ORDA cu nr. RG II/5.666/13.07.2015,având în vedere Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/5.735/14.07.2015,în baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a Deciziei Prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015 se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:DECIZIEprivind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și audiovizual și ale producătorilor de fonograme2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se constituie Comisia pentru negocierea privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și audiovizual și ale producătorilor de fonograme, după cum urmează:Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți sau Executanți (CREDIDAM), reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte,șiFederația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Societatea Comercială «Altex România» - S.R.L., Societatea Comercială «OMV Petrom Marketing» - S.R.L. și Societatea Comercială «Dedeman» - S.R.L., reprezentând structurile asociative ale utilizatorilor și utilizatorii majori, pe de altă parte.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Comisia constituită potrivit art. 1 are obligația să desfășoare negocierile în conformitate cu dispozițiile art. 131^1 și art. 131^2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii, respectiv de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.
  p. Directorul general al Oficiului Român
  pentru Drepturile de Autor,
  Irina Lucan Arjoca
  București, 14 iulie 2015.Nr. 76.----