ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2015pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IAlineatul (6) al articolului 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Soluţiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul comunicărilor prin poştă, cu confirmare de primire, care nu sunt ridicate de către destinatar, termenul de 30 de zile pentru contestaţie curge de la data publicării deciziei Comisiei prin postare pe site-ul instituţiei."  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică şi pentru cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretariatul de stat pentru

  recunoaşterea meritelor luptătorilor

  împotriva regimului comunist instaurat

  în România în perioada 1945-1989,

  Adrian Sanda,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 16.-----