ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 februarie 1999pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 22 februarie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, se modifica după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul, începând cu anul 1999, la o indemnizaţie lunară de 130.000 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare înalte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. (2) Persoanele care s-au aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul, începând cu anul 1999, la o indemnizaţie lunară de 55.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate."2. La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Soţul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, stramutati, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 130.000 lei neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. (2) De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (sotia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."..........................................................................."(4) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi sotia (soţul) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada ca a convieţuit cu victima până la decesul acesteia."3. Articolul 15 se elimina.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1999 influentele ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------