HOTĂRÂRE nr. 519 din 8 iulie 2015privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă următoarea hotărâre.  +  Articolul UNICNormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, jocurilor Europei începând cu ediţia din 2015 şi următoarele, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor tehnice multidisciplinare ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate."2. La articolul 48, alineatele (2), (3), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.500 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────┐│ - sportivului │până la 1.500 lei = │ 100%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - antrenorului principal │ │ 100%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - antrenorului secund │ │ 80%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - medicului de lot, consultantului ştiinţific, │ │ ││ metodistului, cercetătorului ştiinţific, │ │ ││ psihologului │ │ 75%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - coregrafului, corepetitorului │ │ 70%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - asistentului medical-masor, biochimistului, │ │ ││ kinetoterapeutului │ │ 60%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - asistentului medical │ │ 55%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│ - masorului │ │ 50%│├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┤│- celorlalţi specialişti: armurieri, marangozi, │ │ ││ mecanici, electronişti, operatori video, │ │ ││ operatori calculator │ │ 40%│└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────┘........................................................................................ (6) Nivelul indemnizaţiei sportive prevăzute la alin. (5) este de până la 1.000 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.......................................................................................... (8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie sportivă antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până la 600 lei/persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate."

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Gabriela Szabo

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 iulie 2015.Nr. 519.-------