ORDONANŢĂ nr. 14 din 8 iulie 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (11) al articolului 1 se introduce un alineat nou, alineatul (12), cu următorul cuprins:"(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2015, indemnizaţiile lunare pentru persoanele care ocupă unele funcţii de demnitate publică alese sau numite sunt cele prevăzute în anexă."2. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:"Art. 51. - Anexa face parte din prezenta ordonanţă de urgenţă."3. După articolul 51 se introduce o anexă, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 iulie 2015.Nr. 14.  +  Anexă(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014)Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publicăIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Funcţia │Indemnizaţia brută│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinţia României │ Viitor │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele României │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Parlamentul României │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele Senatului │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele Camerei Deputaţilor │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei │ 19.055 │ │Deputaţilor │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Guvernul României │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Prim-ministru │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Viceprim-ministru │ 20.000 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Ministru │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Ministru delegat │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Administraţia Prezidenţială │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Consilier prezidenţial │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretariatul General al Guvernului │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretar general al Guvernului │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Cancelaria Primului-Ministru │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Şef Cancelarie │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Avocatul Poporului │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinte Consiliul Legislativ │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinte Curte de Conturi │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SRI │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SIE │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SPP │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul STS │ 19.055 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘-------