RECTIFICARE nr. 581 din 10 septembrie 1998
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 11 februarie 1999    În Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, se face următoarea rectificare:- la art. 17 alin. (1) ultima fraza, în loc de: Compania Naţionala a Căilor Ferate Române, în forma în care continua sa fiinteze după reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, se va citi: Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, în forma în care continua sa fiinteze după reorganizare.-----------------