ORDIN nr. 263 din 30 iunie 2015privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015  În conformitate cu art. 6 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică proprietarii/ administratorii clădirilor deţinute şi ocupate de autorităţile publice centrale - ministere, alte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autorităţi administrative autonome - inventariază şi afişează, până la 9 iulie 2015, pe pagina proprie de internet, lista clădirilor încălzite şi/sau răcite cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, cu excepţiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 121/2014. (2) Datele şi informaţiile privind clădirile inventariate prevăzute la alin. (1) se transmit, până la data de 9 iulie 2015, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură în format letric şi prin poşta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, pentru completarea băncilor de date specifice privind eficienţa energetică, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Sevil ShhaidehBucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 263.  +  Anexă*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────┐│Ordonator principal, ││Denumire: .................................... ││ ││Administrator, ││Denumire: .................................... ││Cod unic de înregistrare (CUI): .............. │└───────────────────────────────────────────────┘                                                              LISTA*)                          clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o                                         suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ Date de identificare │ Date tehnice │ Date energetice relevante │├────┼─────────────┬─────────┬─────────────────────────┼─────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sistem │ Sistem │ Total consumuri facturate ││ │ │ │ Adresa │ │ │ │ │ │încăl- │ Sistem │ în anul 2014, în unităţi ││Nr. │ COD │Funcţiune│ │Anul │Material│Supra-│Aria │Nr. de│zire │ventilare│ fizice: ││crt.│clasificaţie │ clădire ├──────────┬───────┬──────┤con- │de con- │faţa │cons- │nive- ├───────┼─────────┼──────┬────┬─────┬─────────┤│ │ (conform │ │ Judeţ/ │Locali-│Strada│stru-│strucţie│utilă │tru- │luri │C - │N - │De la │Gaze│Alt │Energie ││ │ Ordinului │ │Municipiul│tate/ │nr. │irii/│pereţi │ │ită │supra-│Centra-│Ventilare│siste-│na- │tip │electrică││ │ ministrului │ │Bucureşti │sector │ │dării│exteri- │ │la sol│terane│lizat │naturală │mul │tu- │de │ ││ │ finanţelor │ │ │ │ │în │ori │ │ │(P+nE)│(termo-│sau M - │cen- │rale│com- │ ││ │ publice nr. │ │ │ │ │folo-│(Z-zi- │ │ │ │ficare)│Ventilare│tra- │ │bus- │ ││ │ 1.718/2011 │ │ │ │ │sinţă│dărie; │ │ │ │sau │mecanică │lizat │ │ti- │ ││ │ pentru │ │ │ │ │ │B-beton;│ │ │ │CT - │ │(ter- │ │bil │ ││ │ aprobarea │ │ │ │ │ │L-lemn; │ │ │ │Centra-│ │mofi- │ │(pă- │ ││ │Precizărilor │ │ │ │ │ │M-mixt) │ │ │ │lă ter-│ │care) │ │cură │ ││ │ privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mică │ │ │ │lemn │ ││ │întocmirea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprie│ │ │ │etc.)│ ││ │actualizarea │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┤ │ │ ├──────┼────┼─────┼─────────┤│ │inventarului │ │ │ │ │ │ │ [mp] │ [mp] │ │ │ │[Gcal]│[mii│[to] │[mii kWh]││ │ centralizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kWh]│ │ ││ │al bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ public al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ statului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┼─────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┼─────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┼─────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┼─────┼─────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼────┼─────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴────┴─────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Lista completată cu toate datele solicitate se transmite la MDRAP - Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură în format letric şi prin poşta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, până la data de 9 iulie 2015.

  ──────────
  --------