ORDIN nr. 761 din 17 iunie 2015pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale nr. N.B. 6.528/2015 și Adresa Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale nr. 41.381E/2015, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 7.227/2015,având în vedere prevederile art. 748-762, 787-796^2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioareministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuție angro a medicamentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 22 decembrie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Gabriel Florin Pușcău,
  secretar general
  București, 17 iunie 2015.Nr. 761.  +  AnexăGHID 17/06/2015