HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2015-2017.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegatpentru dialog social,Liviu-Marian PopSecretarul general alGuvernului,Ion MoraruMinistrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul pentrusocietatea informaţională,Sorin Mihai Grindeanup. Ministrul economiei,comerţului şi turismului,Maricel Popa,secretar de statMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul fondurilor europene,Marius Nicap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 27 mai 2015.Nr. 383.-----