HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015    Având în vedere solicitarea Preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituţia României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării şi ale art. 13 pct. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 23 iunie 2015.Nr. 33.  +  AnexăSTRATEGIE 23/06/2015