HOTĂRÂRE nr. 418 din 3 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 336 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 3 iunie 2015.Nr. 418.-------