HOTĂRÂRE nr. 431 din 10 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statp. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Ioan BalaureMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 10 iunie 2015.Nr. 431.  +  Anexă*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┐ │1. Ordonator principal de credite │ 4267230 │Serviciul de Telecomunicaţii Speciale│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────┤ │4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │ │ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după │ │ │ │caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare│ │ │ │bunuri din patrimoniul public de stat │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────┘          Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) ┌──────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┐ │Nr. │Codul │Denumirea│ Datele de identificare │Anul │Valoarea de│ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul │ │M.F. │de │ ├──────────┬────────────┬─────────────┤dobân-│inventar │ │juridică│bunu- │ │ │clasi- │ │Descrierea│Vecinătăţile│ Adresa │dirii/│- lei - │ │actuală │lui │ │ │ficare │ │tehnică │(după caz, │ │dării │ ├─────────────────────────┬────────────┼────────┤ │ │ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │în │ │ Baza legală │În │Conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │administrare│siune/ │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │/concesiune │Închi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/Dat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu titlu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35517 │8.19.01│Reţele │ │ │Ţara: România│ 1998 │ 57.545.485│H.G.R. nr. 808/2.12.1997 │În │ │Imobil│ │ │ │telefoni-│ │ │ │ │ │P.V. nr. 35873/31.12.2008│administrare│ │ │ │ │ │ce de │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │transport│ │ │ │ │ │P.V. nr. 35272/31.12.2009│ │ │ │ │ │ │şi dis- │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887/25.08.2010 │ │ │ │ │ │ │tribuţie │ │ │ │ │ │P.V. S/40257/10.03.2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 666/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 136/2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 316/23.04.2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 960/29.10.2014 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35518 │8.19.01│Imobil 1 │Construc- │ │Ţara: România│ 1984 │ 47.490.333│Decizia C.P.B. │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 1.653/17.11.1981 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Bucureşti │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 293/2014 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35519 │8.19.01│Teren 1 │ │ │Ţara: România│ 1984 │ 3.957.716│Decizia C.P.B. │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │nr. 1.658/17.11.1981 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 258/1996 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 229/2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 961/2014 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35520 │8.19.01│Imobil 2 │Construc- │ │Ţara: România│ 1994 │ 612.066│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 218/1960 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Bucureşti │ │ │Act adiţional 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │tablă │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35521 │8.19.01│Teren 2 │S = │ │Ţara: România│ 1979 │ 1.042.741│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │10.684 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 218/1960 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35522 │8.19.01│Imobil 3 │Construc- │ │Ţara: România│ 1980 │ 2.498.253│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 216/13.07.1979 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Ilfov │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │ │ │ │P.V. nr. 136470/ │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │ │ │ │20.10.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887/25.08.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35523 │8.19.01│Teren 3 │S = │ │Ţara: România│ 1980 │ 596.693│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │18.735 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 216/13.07.1979 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Ilfov │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35526 │8.19.01│Imobil 6 │Construc- │ │Ţara: România│ 1980 │ 7.702.324│Decizia nr. │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │554/10.12.1979 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Dâmboviţa │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │Ciocăneşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35527 │8.19.01│Teren 6 │S = │ │Ţara: România│ 1980 │ 107.650│Decizia nr. 554/ │În │ │Imobil│ │ │ │ │3.380 mp │ │Judeţul: │ │ │10.12.1979 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Dâmboviţa │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35528 │8.19.01│Imobil 7 │Construc- │ │Ţara: România│ 1994 │ 721.569│Decret Prezidenţial nr. │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │290/25.10.1978 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Giurgiu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35529 │8.19.01│Teren 7 │S = │ │Ţara: România│ 1994 │ 318.491│Decret Prezidenţial nr. │În │ │Imobil│ │ │ │ │10.000 mp │ │Judeţul: │ │ │290/25.10.1978 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Giurgiu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35532 │8.19.01│Imobil 9 │Construc- │ │Ţara: România│ 1978 │ 117.487│Decizia C.P. Dâmboviţa │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 419/1978 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Dâmboviţa │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │pereţi │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Moroeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piatră, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tablă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35533 │8.19.01│Teren 9 │S = │ │Ţara: România│ 1978 │ 134.072│Decizia C.P. Dâmboviţa │În │ │Imobil│ │ │ │ │4.910 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 419/1978 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Dâmboviţa │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Moroeni │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35541 │8.19.01│Imobil 14│Construc- │ │Ţara: România│ 1974 │ 35.351│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 243/1974 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Botoşani │ │ │Decizia C.P. Botoşani nr.│ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Comuna │ │ │553/1974 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Durneşti │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35542 │8.19.01│Teren 13 │S = │ │Ţara: România│ 1974 │ 3.218│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │171,63 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 243/1974 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │Decizia C.P. Botoşani nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │553/1974 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Durneşti │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35543 │8.19.01│Imobil 15│Construc- │ │Ţara: România│ 1973 │ 35.351│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 243/1974 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Botoşani │ │ │Decizia C.P. Botoşani nr.│ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Oraşul │ │ │553/1974 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Darabani │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35544 │8.19.01│Teren 14 │S = │ │Ţara: România│ 1973 │ 5.384│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │287,13 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 243/1974 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │Decizia C.P. Botoşani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşul │ │ │nr. 553/1974 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Darabani │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35545 │8.19.01│Imobil 16│Construc- │ │Ţara: România│ 1975 │ 489.652│H.G. nr. 00100/2003 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 956/20/08/2008 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Buzău │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35546 │8.19.01│Teren 15 │S = │ │Ţara: România│ 1975 │ 43.527│H.G. nr. 00100/2003 │În │ │Imobil│ │ │ │ │3.415 mp │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 956/20/08/2008 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Buzău │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35547 │8.19.01│Imobil 17│Construc- │ │Ţara: România│ 1975 │ 1.841.852│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 170/29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Prahova │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Oraşul Sinaia│ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │tablă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35548 │8.19.01│Teren 16 │S = │ │Ţara: România│ 1975 │ 53.421│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │2.600 mp │ │Judeţul: │ │ │nr. 170/29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Prahova │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşul Sinaia│ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35553 │8.19.01│Imobil 20│Construc- │ │Ţara: România│ 1987 │ 164.134│Decizia C.P. Alba │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: Alba│ │ │nr. 308/18.08.1987 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Comuna Vinţu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │de Jos │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35554 │8.19.01│Teren 19 │S = 268 mp│Proprietar │Ţara: România│ 2007 │ 1.341│CV nr. 3.534/15.11.2007 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │Secaşiu │Judeţul: Alba│ │ │CF nr. 6428/2007, imobil │administrare│ │ │ │ │ │ │ │Sălişteanu │Comuna Vinţu │ │ │arabil număr cadastral │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion şi │de Jos │ │ │nr. 904, nr. topografic │ │ │ │ │ │ │ │ │Secaşiu │ │ │ │2359/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălişteanu │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │Viorica │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35555 │8.19.01│Imobil 21│Construc- │ │Ţara: România│ 1981 │ 217.527│Decizia C.P. Gorj │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: Gorj│ │ │nr. 89/7.04.1980 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Satul │ │ │PV nr. 491163/31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Runcurel │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │terasă │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35556 │8.19.01│Teren 20 │S = │ │Ţara: România│ 1980 │ 35.812│Decizia C.P. Gorj │În │ │Imobil│ │ │ │ │1.100 mp │ │Judeţul: Gorj│ │ │nr. 89/7.04.1980 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Satul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Runcurel │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35558 │8.19.01│Teren 21 │S = 144 mp│ │Ţara: România│ 1976 │ 4.310│Decizia C.P. Vaslui │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │nr. 535 din 11.11.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Vaslui │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bahnari │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35559 │8.19.01│Imobil 23│Construc- │ │Ţara: România│ 1975 │ 8.207│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 170/29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Argeş Oraşul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Ştefăneşti │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35560 │8.19.01│Teren 22 │S = 60 mp │ │Ţara: România│ 1975 │ 1.373│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │nr. 170 din 29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Argeş Oraşul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35561 │8.19.01│Imobil 24│Construc- │ │Ţara: România│ 1975 │ 20.063│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │nr. 170/29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Bihor │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Comuna Şinteu│ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35562 │8.19.01│Teren 23 │S = 187 mp│ │Ţara: România│ 1975 │ 1.911│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │nr. 170/29.08.1975 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Bihor │ │ │PV nr. 340901/2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna Şinteu│ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35564 │8.19.01│Imobil 25│Construc- │ │Ţara: România│ 1993 │ 135.747│H.G.R. nr. 775/30.12.1993│În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Braşov │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │novaglas │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35567 │8.19.01│Imobil 27│Construc- │Ocolul │Ţara: România│ 1999 │ 39.131│Decizia Regiei Naţionale │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │Silvic Sălaj│Judeţul: │ │ │a Pădurilor │administrare│ │ │ │ │ │ │beton, │ │Sălaj │ │ │nr. 307/21.09.1999 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │35568 │8.19.01│Teren 26 │S = 300 mp│Ocolul │Ţara: România│ 1999 │ 653│Decizia Regiei Naţionale │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │Silvic Sălaj│Judeţul: │ │ │a Pădurilor │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │ │ │nr. 307/21.09.1999 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Muntele Mezeş│ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121048│8.19.01│Imobil 30│Construc- │ │Ţara: România│ 1999 │ 150.583│Autorizaţie de │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │construcţie │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Bucureşti │ │ │nr. 004/09.09.1998 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121049│8.19.01│Imobil 31│Construc- │ │Ţara: România│ 1996 │ 225.874│Autorizaţie de │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │construcţie │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Ilfov │ │ │nr. 71/03.09.1996 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121050│8.19.01│Imobil 32│Construc- │ │Ţara: România│ 2000 │ 301.557│Autorizaţie de │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │construcţie │administrare│ │ │ │ │ │ │beton şi │ │Ilfov │ │ │nr. 146895/20.10.2000 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Oraşul │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Măgurele │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121051│8.19.01│Imobil 33│Construc- │ │Ţara: România│ 2000 │ 469.540│H.G. nr. 1246/29.11.2000 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie din │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │administrare│ │ │ │ │ │ │beton şi │ │Constanţa │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Neptun │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121052│8.19.01│Teren 28 │S = │ │Ţara: România│ 2000 │ 382.508│H.G. nr. 1246/29.11.2000 │În │ │Imobil│ │ │ │ │944,37 mp │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Neptun │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121053│8.19.01│Imobil 34│Construc- │ │Ţara: România│ 1985 │ 653.529│Dec. C.P.B. nr. 1653/1981│În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Bucureşti │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121054│8.19.01│Imobil 35│Construc- │ │Ţara: România│ 1978 │ 90.350│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │nr. 290/1978 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Giurgiu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Singureni │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121055│8.19.01│Imobil 36│Construc- │ │Ţara: România│ 1978 │ 90.350│Decret Prezidenţial │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │nr. 216/1979 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Giurgiu │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Satul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Săbăreni │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121056│8.19.01│Imobil 37│Construc- │ │Ţara: România│ 1980 │ 286.107│Decizia nr. 554/1979 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │Act adiţional nr. 1/1994 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Dâmboviţa │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ciocăneşti │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │121057│8.19.01│Teren 29 │S = │ │Ţara: România│ 2001 │ 8.990│H.G. nr. 736/20.09.1995 │În │ │Imobil│ │ │ │ │23.530 mp │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 00100/2003 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Buzău Comuna │ │ │H.G. nr. 956/20.08.2008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Merei │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │144475│8.19.01│Imobil 38│ │ │Ţara: România│ 2002 │ 45.995.669│H.G. nr. 114/07.02.2002 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 943/14.08.2003 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │P.V. nr. 136730,136731/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cristian │ │ │26.09.2008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887/25.08.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 960/04.12.2013 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │144476│8.19.01│Teren 30 │ │ │Ţara: România│ 2002 │ 1.774.277│H.G. nr. 114/7.02.2002 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │H.C.L.C. nr. 43/2003 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │H.C.L.C. nr. 25/2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comuna │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cristian │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 960/04.12.2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 961/04.12.2013 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │152112│8.19.01│Teren 31 │S = │ │Ţara: România│ 2006 │ 12.560│H.G. nr. 19/2006 │În │ │Imobil│ │ │ │ │92,4 mp │ │Judeţul: Arad│ │ │H.G. nr. 439/2009 │administrare│ │ │ │ │ │ │(provine │ │Municipiul │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │din nr. MF│ │Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │104136) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │154562│8.19.01│Teren 32 │S = 225 mp│ │Ţara: România│ 2008 │ 12.655│Hotărârea C.L. Ineu │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: Arad│ │ │nr. 54/2008 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Localitatea: │ │ │H.G. nr. 439/2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ineu │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155227│8.19.01│Teren 33 │S = 150 mp│ │Ţara: România│ 2009 │ 100.816│Decizia Inspectoratului │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │Teritorial de Regim │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │ │ │Silvic şi de Vânătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul │ │ │Oradea nr. 104/17.02.2009│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Zalău │ │ │H.G. nr. 887/25.08.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155228│8.19.01│Imobil 34│S = 54 mp │ │Ţara: România│ 2010 │ 4.437│Hotărârea CL │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: Arad│ │ │Chişineu-Criş │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Oraşul │ │ │nr. 13/18.02.2009; nr. 59│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Chişineu-Criş│ │ │din 16.06.2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155789│8.19.01│Teren 36 │ │ │Ţara: România│ 2011 │ 10.066│H.G. nr. 558/01.06.2011 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: Iaşi│ │ │ │administrare│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155790│8.19.01│Imobil 43│Construc- │ │Ţara: România│ 2010 │ 543.263│P.V.R. nr. 139428/2010 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 666/2011 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Sălaj │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155791│8.19.01│Imobil 44│Construc- │ │Ţara: România│ 2010 │ 1.099.465│P.V.R. nr. 7624404/2010 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ţie │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 666/2011 │administrare│ │ │ │ │ │ │metalică │ │Vâlcea │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Localitatea: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │155792│8.19.01│Teren 35 │S = 373 mp│ │Ţara: România│ 2010 │ 13.220│CVC nr. 1624/2010 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │H.G. nr. 666/2011 │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │H.G. nr. 293/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Localitatea: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │158522│8.19.01│Imobil 46│ │ │Ţara: România│ 2012 │ 682.955│H.G. nr. 136/03.04.2013 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: Iaşi│ │ │ │administrare│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │158523│8.19.01│Teren 37 │ │ │Ţara: România│ 2012 │ 37.084│H.G. nr. 136/03.04.2013 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Bistriţa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Năsăud │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │158524│8.19.01│Imobil 45│ │ │Ţara: România│ 2012 │ 1.248.672│H.G. nr. 136/03.04.2013 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │158525│8.19.01│Teren 38 │ │ │Ţara: România│ 2011 │ 3.193│H.G. nr. 136/03.04.2013 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────┤ │159537│8.19.01│Imobil 47│ │ │Ţara: România│ 2013 │ 49.241│H.G. nr. 316/23.04.2013 │În │ │Imobil│ │ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │Suceava │ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────┴──────┘-----