HOTĂRÂRE nr. 444 din 10 iunie 2015privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă suma de 1.038 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru plata drepturilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în beneficiul persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., în condiţiile planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul energiei, întreprinderilormici şi mijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 iunie 2015.Nr. 444.-----