ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015    Având în vedere că România a semnat Statutul Curţii Penale Internaţionale la data de 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr. 111/2002, asumându-şi astfel toate obligaţiile ce îi revin în calitate de stat parte,luând în considerare discuţiile iniţiate în cadrul celei de-a patra sesiuni a Adunării Statelor Părţi la Statutul Curţii Penale Internaţionale referitoare la necesitatea edificării unui sediu care să întrunească toate criteriile impuse de o bună funcţionare a Curţii,ţinând seama de rezoluţia adoptată cu prilejul celei de-a XI-a sesiuni a Adunării Statelor Părţi la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (Rezoluţia ICC-ASP/11/Res.3), potrivit căreia data-limită până la care poate fi plătită contribuţia forfetară este data de 15 iunie 2015,având în vedere că plata cât mai rapidă a contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale ar consolida profilul României de susţinător activ al activităţii acestei instanţe internaţionale şi al luptei împotriva impunităţii pentru cele mai grave crime care preocupă comunitatea internaţională,luând în considerare faptul că neplata acestei contribuţii până la data de 15 iunie ar conduce la situaţia ca România să plătească 789.689 euro în loc de 556.760 euro,având în vedere că la data de 2 iunie 2015, Ministerul Justiţiei a primit Infograma nr. 1.569/2015, care precizează că pentru a putea beneficia de bonificaţia oferită de Olanda (17,5%, reprezentând 119,434 euro în cazul RO) şi de evitarea plăţii dobânzilor pe o perioadă de 30 de ani, este necesară efectuarea plăţii până la 15 iunie 2015, nicio derogare nefiind posibilă,luând în considerare că, potrivit ultimelor informaţii primite de la Curtea Penală Internaţională suma pe care ar datora-o România cu titlu de dobânzi anuale, timp de 30 de ani (2016-2045), în cazul în care nu ar face plata forfetară, este de 32.307 euro/an (faţă de 26.323 euro cât s-a comunicat anterior) şi, în consecinţă, cuantumul total al dobânzilor pentru această perioadă ar ajunge la 962.210 euro, iar suma de plată în caz de neefectuare a plăţii forfetare ar fi de 1.645.404 euro (în contribuţii eşalonate anual),în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă plata contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale, în cuantum de 556.760 euro. Această sumă se va plăti până la data de 15 iunie 2015. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei. (4) Diferenţa de plată dintre suma prevăzută la alin. (1) şi contribuţia finală care revine României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 10 iunie 2015.Nr. 17.------