HOTĂRÂRE nr. 54 din 29 ianuarie 1999privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 3 februarie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi sa aprobe suportarea din bugetele instituţiilor publice respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul Bucureşti pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică, numite, precum şi pentru persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţiile de demnitate publică şi cărora nu li s-au putut asigura încă locuinţe în municipiul Bucureşti, în condiţiile legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai pentru cheltuielile aferente cazarii, care se efectuează până la data de 31 decembrie 1999 inclusiv.  +  Articolul 2Conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare, în condiţiile legii, pentru asigurarea de locuinţe în municipiul Bucureşti demnitarilor respectivi.  +  Articolul 3 (1) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de aceştia pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv. (2) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi în cazul în care acestea au ocupat apartamente în hoteluri din municipiul Bucureşti, iar tarifele pentru cazare în astfel de situaţii nu depăşesc tarifele percepute pentru o camera în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:----------------p. Secretarul general al Guvernului,Emanuel Albup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat------------------