HOTĂRÂRE nr. 362 din 20 mai 2015privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, denumit în continuare CC STI, cuprinse în Regulamentul privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a CC STI, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Vasile Şalaru,secretar de statMinistrul mediului,apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul afacerilor externeBogdan Lucian AurescuBucureşti, 20 mai 2015.Nr. 362.  +  AnexăREGULAMENT 20/05/2015